เราจะฝึกฝนพนักงานให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไรบ้าง

Prae Nida
Prae Nida
29 มีนาคม 2021 11:51 น.
สถานการณ์ที่พบในบริษัทตอนนี้คือพนักงานส่วนมากค่อนข้างที่จะอยู่กับแบบเงียบๆ ทำงานไปเรื่อยๆ แบบรายวัน ไม่ค่อยมีความคิดเห็นอะไรเท่าไหร่ ทำให้บรรยากาศการทำงานโดยรวมของที่ออฟฟิศจะเป็นประพมาณนี้ไปทั้งหมด แต่ความต้องการจริงของเราตอนนี้คืออยากจะได้คนที่เข้ามาร่วมคิดร่วมทำในการสร้างสรรค์โปรเจคใหม่เพื่อที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้น คำถามก็คือเราจะหาคนนั้นจากที่ไหน หรือว่าต้องไปรับคนใหม่ๆจากข้างนอกเข้ามา ถึงแม้ว่าธุรกิจของเราอาจจะยังไม่ใหญ่มากแต่ก็อยากให้พนักงานแต่ละคนมีความเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้นมากกว่านี้ เพื่อนๆ ในชุมชน HR แห่งนี้มีคำแนะนำอย่างไรกันบ้างครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ขอตอบจากข้อมูลที่ให้มานะคะ

  1.เริ่มแรกคงจะถามกลับว่า เหตุใดพนักงานจึงอยู่อย่างเงียบๆ ทำงานไปเรื่อยๆ เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นมาช้านาน หรือเป็นสิ่งที่คนเข้ามาใหม่ได้พบเห็นตัวอย่าง จึงทำให้ไม่จำเป็นต้อง alert หรือทำอะไรมากมาย รูปแบบการประเมินผล หรือการตอบสนองการทำงานขององค์การเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือประเมินไม่ประเเมินก็เหมือนกันได้เท่าเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ได้มีการวัดความพึงพอใจของพนักงานหรือไม่ ความถี่ในการวัดขนาดไหน หัวข้อที่วัดมีอะไรบ้าง เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้ว ได้อะไรไปทำ implement ให้เกิดขึ้นจริงบ้าง
  2.การอยากได้คนที่มาสร้างสรรค์งาน หรือ โปรเจคใหม่เพื่อให้ธุรกิจดีขึ้น ต้องถามว่า คุณได้สื่อสารอย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง ทั่วถึงแล้วหรือยัง หรือเป็นสิ่งที่คุยกันในวงผู้บริหาร ลงมาอย่างมากก็ผู้จัดการ แล้วไม่มีการสื่อสารลงมายังพนักงาน โดยพนักงานปฏิบัติไม่ต้องทราบ ทำงานไปวันๆก็พอ หากตอบว่าสื่อสารชัดเจนแล้ว ถามต่อนะคะว่า คุณได้แจ้งถึงสิ่งที่เขาจะได้รับหรือประโยชน์แบบ Win Win แล้วหรือยัง อย่าลิมว่าคนทำงานทุกคน ก็ต้องการปัจจัยต่างๆที่ทำให้การดำรงชีพนั้นดีขึ้น ตามทฤษฎีของ Maslow ลองทบทวนว่าขณะนี้ องค์การได้ตอบสนองถึงข้อไหนแล้ว หรือตอบสนองเพียงเบื้องต้น มีอะไรที่ทำได้ และสามารถสร้างแรงกระตุ้นเขาได้บ้าง 
  3.การจะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มีทั้งแรงจูงใจที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและภายใน ปัจจัยภายนอก อย่างเงินเดือน ค่าเช่าบ้านสวัสดิการต่างๆ เป็นสิ่งที่บริษัททั่วไป ให้เช่นเดียวกัน แล้วคุณมีความแตกต่างอะไร ที่ดีกว่ามั้ย 
  การสร้างแรงจูงใจจากภายใน มีทั้งผู้นำ หัวหน้างาน รูปแบบสไตล์การทำงาน ความพึงพอใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง การได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า ทั้งความคิดที่เกิดขึ้นภายในแต่ละคนไม่เหมือนกัน แรงจูงใจภายในนี้จะทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการทำงาน ได้มากกว่าแรงจูงใจภายนอก    

  ลองดูนะคะ ลองวินิจฉัยองค์การของคุณจาก Inside Out ก่อน แล้วค่อยดูว่า ที่อื่นเขาทำอย่างไรบ้าง จึงนำ Outside In นั้น เข้าไปสร้างสรรค์ ทำให้พนักงานเกิดการตื่นตัว อยากจะขับเคลื่อนงานด้วยแรงภายในเขาค่ะ 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล