อยากขอตัวอย่างกิจกรรมในที่ทำงานที่สามารถทำได้ง่ายๆ เพื่อส่งเสริมให้แต่ละคนรักการเรียนรู้มากขึ้นค่ะ

vulcancistus
vulcancistus
10 มีนาคม 2021 16:22 น.
เนื่องจากอยากให้คนในทีมเก่งขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาความรู้จากเราที่เป็นหัวหน้าคนเดียว เลยอยากขอตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้แต่ละคนรักการเรียนรู้มากขึ้นค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • หัวใจสำคัญในการสร้างให้คนรักการเรียนรู้มากขึ้น ถ้าอยากให้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กิจกรรมอาจจะยังไม่พอเราจำเป็นต้องสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นในทีมงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้คนในทีมเก่งขึ้นเรื่อยๆ โดยกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้เกิด Growth Mindest ได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะ ขอแนะนำดังนี้

  1. สร้างบรรยากาศของไม่มีไม่รู้ มีแค่ยังไม่รู้ : การฟีดแบค และการทำงานในทีม ให้เราเปลี่ยนจากการต่อว่ากันว่าทำไมไม่รู้ ทำไมไม่ยอมไปศึกษาความรู้ ให้เป็นการให้คำแนะนำระหว่างกัน และใช้คำว่า "ยังไม่รู้" แทนการตำหนิ หรือโทษกันว่าทำไมไม่รู้ การสร้างบรรยากาศให้คุ้นเคยกับการยังไม่รู้นี้ จะส่งเสริมให้เกิดการสอบถามความรู้ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ของคนในทีมได้ในที่สุด

  2 สร้างเวทีในการแสดงความรู้ : เราสามารถมอบหมายให้ทีมงานหมุนเวียนกันแชร์ในเรื่องที่เขาสนใจในการประชุมแผนกประจำเดือน โดยอาจจะสลับในเรื่องที่เขาสนใจ และองค์กรสนใจหมุนเวียนกันไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ และคุณอาจได้ค้นพบศักยภาพของลูกทีมของคุณได้โดยบังเอิญอีกด้วย

  3 หาโอกาสให้กับความผิดพลาด : การเรียนรู้ที่ดีมากที่สุดที่คือการได้ลงมือทำเอง และลงมือสอนให้เกิดการทบทวน ฉะนั้นวิธีการเรียนรู้อีกหนึ่งอย่างอาจจะเป็นการแบ่งโครงการใหม่ๆ หรืองานที่อยากทำให้เกิดประโยชน์ส่วนเพิ่มให้กับทีมงานทำ โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจจะเกิดด้วย เพื่อให้เขาสามารถลองผิดลองถูกได้ด้วยตนเอง หรือถ้าอย่างง่ายที่สุด คือให้โอกาสทีมงานได้เสนอความคิดเห็น โดยในฐานะเจ้านายต้องฟังให้จบก่อน แล้วจึงแสดงความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนไอเดียหรือการตัดสินใจ รวมไปถึงหากเขาได้ทำแล้ว ยังต้องหาทางประเมินและ Feedback ผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้เกิดการสรรหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • จัดทำข้อมูล  ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เกี่ยวข้องขึ้นไว้บนเวปไซค์ของบริษัท  เพื่อให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตัวเอง  จัดให้มีห้องสมุด/มุมพักผ่อนที่สร้างบรรยากาศให้พนักงาน   จัดทำสื่อต่างๆ  ทำเป็นคลิป  ยูทูป ที่เกี่ยวกับงานและสาระความรู้ต่างให้พนักงานเลือกเรียนรู้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล