อยากรักษาสถานภาพการเป็นลูกจ้างเอาไว้ แต่จำเป็นต้องพักการให้เงินเดือน ต้องทำอย่างไร

Prae Nida
Prae Nida
15 มีนาคม 2021 15:12 น.
อยากสอบถามว่าในระหว่างการทำข้อตกลงเพื่อให้ลูกจ้างไม่ต้องรับเงินเดือนในขณะที่ทำงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการรักษาสถานภาพการเป็นลูกจ้างเอาไว้ (ยังไม่ตัดสินใจบอกเลิกจ้างเด็ดขาด) อยากสอบถามว่าสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  27 กันยายน 2021 20:45 น.
  ให้พนักงานลาพักโดยยังมีสถานะการเป็นลูกจ้างอยู่ องค์กรใหญ่ก็ทำมาแล้ว เช่น ในธุรกิจการบิน 
  แต่ต้องสื่อสารให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • เป็นคำถามที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ในสภาวการณ์การจ้างงานและเศรษฐกิจในปัจจุบัน การยังคงสถานะพนักงาน แต่ไม่จ่ายค่าจ้าง มีศัพท์เฉพาะเรียกว่า "leave without pay" อธิบายให้เข้าใจ หมายถึง การให้ลูกจ้างไปพักผ่อน ไม่ต้องมาทำงาน ไม่ได้รับเงินเดือน แต่ยังคงมีสถานะพนักงานอยู่ตามเดิม รอวันกลับมาทำงาน 

  ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างหากตกลงพร้อมใจและสมัครใจ leave without pay ก็สามารถทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันได้ โดยกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดในการกลับมาทำงาน กำหนดสิทธิ สวัสดิการ การนับอายุงาน เพื่อลดปัญหาการโต้แย้งและตีความเอกสารกันในอนาคต 

  ซึ่งผมเคยเจอเหตุการณ์ที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายขอ leave without pay นายจ้างซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติ มีบุคลากรทดแทน ทำงานแทนกันได้ ก็อนุมัติให้ลูกจ้างได้พักผ่อนยาวกว่า 3 เดือน สบายใจแล้วก็ค่อยกลับมาเริ่มกันใหม่ ทำให้ลูกจ้างมีไฟในการทำงานที่มากขึ้น 

  สุดท้ายก็ขอฝากไว้ว่า การทำบันทึกควรจะเกิดจากความสมัครใจ ไร้ซึ่งการบังคับขู่เข็ญของทั้งสองฝ่ายครับ และตามกฎหมายนายจ้างก็จะต้องนับอายุงานช่วง leave without pay รวมเป็นระยะเวลาการทำงานให้กับลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 19 ด้วยครับ   
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล