คนที่ทำงาน hrd (พัฒนาบุคลากร) ต้องเตรียมตัวเรื่องเทรนด์ artificial intelligence, automation อย่างไรบ้าง

boilersuithomes
boilersuithomes
10 มีนาคม 2021 17:22 น.
อยากรู้ว่าเรื่องเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อวิธีการที่เราจะพัฒนาคนในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไร


คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Phonkrit Solaphakul
  Phonkrit Solaphakul
  11 มีนาคม 2021 18:42 น.
  การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สำหรับคนที่เป็น HRD สิ่งหนึ่งจะต้องให้ความสำคัญคือจะรับมืออย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น งานบางอย่างก็ยังจำเป็นต้องใช้คน งานบางอย่างก็ใช้ AI  ทำให้ผมนึกถึงเครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นทฤษฎีของ เคิร์ท เลวิน ( Kurt Lewin,1947) แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การสร้างบรรยากาศการเปลี่ยนแปลง (Unfreeze) HRD ต้องนำให้บุคลากรโดยการสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลง ต้องสามาถอธิบายเหตุผลความจำเป็นต่อพนักงานให้ได้ว่าการเปลี่ยนนั้นดีอย่างไร ช่วงที่ 2  การสร้างระบบเพื่อเปลี่ยนไปด้วยกัน (Change) HRD สามารถสร้างเวลทีในการเสวนาให้พนักงานมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่กำลังที่เกิดขึ้น ให้เกิดความคุ้นชิน เพื่อลดการต่อต้าน อย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ช่วงที่ 3 หรือช่วงสุดท้าย เมื่อทุกคนสามารับการเปลี่ยนแปลง (Refreeze)นั้นแล้ว เราในฐานะ HRD แน่นอนครับ จะต้องมีการพัฒนาระบบนั้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเมื่อสำเร็จแล้ว ล้มเลิกในการทำ เพราะความต่อเนื่องจะช่วยให้องค์กร และคนค่อยๆปรับตัวได้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล