HR ฝ่ายอบรมต้องทำอะไรบ้างค่ะ

subalternmischief
subalternmischief
10 มีนาคม 2021 17:03 น.
ขอแชร์ไอเดียจากฝ่ายอบรมของบริษัทอื่นๆ ด้วยว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมอะไรบ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • HR ฝ่ายอบรม ทำหน้าที่ ในการอำนวยการให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ รวมไปถึงศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเป็นไปด้วยดี ได้มาตรฐาน สามารถฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตอบโจทย์ต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององคืกรค่ะ
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล