อยากได้ตัวอย่างกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการแชร์ความรู้ระหว่างพนักงานในบริษัท (knowledge sharing culture )

fishremaining
fishremaining
10 มีนาคม 2021 16:58 น.
อยากสร้างบรรยากาศของคนในบริษัทที่มันน่าสนุก ตื่นเต้น กระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความรู้ อัพเดทกัน สอนกัน เวลามีอะไรใหม่เจ๋งๆ เป็นความรู้สึกที่คนเก่งๆ แบ่งปันความรู้หรือข้อมูลที่น่าสนใจแก่กัน ทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้ากับลูกน้อง หรือแม้กระท้่่งคนต่างแผนก เพื่อทำให้คนในบริษัทเก่งขึ้น

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • สร้างระบบ KM โดยทำกิจกกรม Communities of Practice หรือ/และสร้าง Learning Point โดยการแชรฺประสบการณ์ และบทเรียนจากการทำงาน มีการสร้างระบบ recognition พนักงานที่มีการแชริ่ง โดยสามารถทำใน กิจกรรมที่จะมีการประชุมพนักงานประจำเดือน การประชุมทีมประจำเดือน การทำงานแบบ cross functional สร้างการสื่อสารบน website ภายใน หรือ Facwbook Workplace เพื่อกระตุ้นการรับรู้ให้กับพนักงาน สร้างเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง สามารถบ่มเพาะกลายเป็นวัฒนธรรม Knowledge Sharing ได้ค่ะ 
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล