การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (Culture Change) มีวิธีการทำอย่างไร แล้วทำไปทำไม

soundermelons
soundermelons
10 มีนาคม 2021 15:55 น.
บริษัทเป็นองค์กรขนาดกลางที่เริ่มก่อตั้งจากธุรกิจครอบครัวในอดีตแต่ตอนนี้ แล้วก็เริ่มเติบโตมาเรื่อยๆ ตอนนี้ก็เริ่มเอาระบบต่างๆ เข้ามาทำให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น แต่ติดตรงนี้วิถีปฎิบัติหลายๆอย่างของที่บริษัทยังไม่ค่อยทันสมัย เด็กที่เข้ามาใหม่ลาออกกันเยอะ ก็เลยคิดว่าจะต้องเริ่มมาคิดเรื่องการปรับวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจัง เลยอยากขอคำแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์ท่านอื่นๆค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ณัฏฐวัฒน์ วัฒนธเนศ
  ณัฏฐวัฒน์ วัฒนธเนศ
  12 มีนาคม 2021 17:30 น.
  จริงๆ แล้วการทำ Culture Change เนี่ยกลายเป็น 1 โจทย์ใหญ่ของ HR เลยนะในขณะนี้ แต่จะทำยังไง หากองค์กรยังไม่รู้เลย Culture ของตนเองคืออะไร โดย Culture เนี่ยบางองค์กรเค้าก็เรียกว่า ค่านิยมองค์กร (Core value) ซึ่งเป็นพฤติกรรมร่วมกันของพนักงานในองค์กรหรือสิ่งที่องค์กรคาดหวังให้พนักงานทุกคนต้องมีร่วมกันครับ แต่ถ้าอยากรู้ว่า องค์กรใหญ่ๆแต่ละองค์กรเค้ามีวัฒนธรรมองค์กรแบบไหน สามารถหาข้อมูลได้จากอินเตอร์เนตโดยมีค่านิยมเท่ห์ๆ คูลๆ กันทั้งนั้นเลยหละ แต่เราเอามาใช้เลียนแบบในองค์กรเราเลยดีไหม ตอบว่าไม่ควรครับ เพราะธุรกิจมันไม่เหมือนกันหรือเหมือนกัน แต่ Stage ของธุรกิจก็ไม่เหมือนกันเราต้องการพนักงานแบบองค์กรเหล่านั้นจริงหรือ?

  ผมเลยอยากจะขอมาแนะนำการหา Culture ในองค์กรของเราด้วย  6 ขั้นตอนดังนึ้ครับ

  1.วิเคราะห์องค์กรของเรา (Organization analysis) + จัดทำ Workshop ฝ่ายพนักงาน (Employee workshop)
  อย่างแรกเราอาจจะมาดูพฤติกรรมคนในองค์กรกันก่อนครับว่ามีลักษณะภาพรวมอย่างไร โดยทางฝ่ายบุคคลอาจเริ่มจากการทำ Workshop กับพนักงานโดยแยกแผนก
  และพยายามเก็บตัวแทนพนักงานให้ได้เกิน 50% ขององค์กร เพื่อค้นหา Cultureของบริษัทในเวลานี้ ซึ่งเราสามารถหา Model มาใช้ได้เช่น Culture canvas
  ซึ่งเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ท่านสามารถออกแบบเองได้จากการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหาร เช่น สัญลักษณ์ขององค์กร, กระบวนการ,อำนาจการตัดสินใจ,ความสัมพันธ์, เรื่องเล่า, ตัวควบคุมต่างๆ, พฤติกรรม และความเชื่อจากนั้นเราลองมาจับตาม Type of corporate culture ของ Richard L. Daft ดูครับว่าพฤติกรรมองค์กรของพนักงานส่วนใหญ่เป็นแบบใด

  2.จัดทำ Workshop ฝ่ายบริหาร (Management workshop)
  เมื่อเราสกัดพฤติกรรมองค์กรมาแล้ว จะช่วยทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นครับว่าองค์กรของเราตอนนี้ เป็น Clan Culture, Adaptability Culture, Bureaucratic Cultureหรือ Achievement Culture จากพนักงานส่วนใหญ่ในบริษัทครับจากนั้นฝ่ายทรัพยาบุคคลอาจต้องเข้าไปคุยหรือจัด Workshop ร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อสกัด Culture ของฝ่ายบริหารที่ต้องการครับ ซึ่งส่วนนี้เองก็มี Model ในการสกัดซึ่งอาจจะใช้ McKinsey 7S Framework ด้วยการใช้ why why analysis ค่อยเจาะ Strategy(กลยุทธ์), Structure (โครงสร้าง), System (ระบบการทำงาน), Style
  (รูปแบบการทำงานของผู้บริหาร) , Staff (การจัดการบุคคล), Skill (ทักษะ), SharesValue (ค่านิยมร่วม) ซึ่งเราจะได้ข้อมูลเยอะมากครับ หรือจะใช้การวิเคราะห์จากทฤษฏี SWOT เพื่อหาตัวตนเองบริษัทของเราและสิ่งที่องค์กรต้องการขับเคลื่อนเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้

  3.จัดทำวัฒนธรรมองค์กร (Culture Mapping)
  จากนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจค่อยๆ สกัดออกมาเป็น Culture ที่เราอยากจะไป แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับตัว Culture ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันมาเทียบกันครับ

  4.จัดทำสำรวจหรือการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย(Stakeholder
  Engagement)

  ซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายบุคคลที่เป็น HR Business partner อาจช่วยองค์กรในการเข้าคุยกับผู้บริหาร เพื่อหา Culture
  ที่องค์กรมองว่าจะทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ แล้วอะไรที่เป็น Culture ที่ไม่ต้องการแล้วหรือไม่ต้องการให้เกิดขึ้นครับจากนั้นฝ่ายบุคคลอาจทำการนัดฝ่ายบริหารและตัวแทนพนักงานร่วมกันทำ Workshop อีกครั้ง ว่าเราจะปรับทิศทาง Culture ของพวกเราไปทางไหน รวมถึงสร้างให้เกิดการยอมรับ (Buy in) ในวัฒนธรรมองค์กร (Culture) หรือค่านิยมองค์กร (Core Value) ครับ ทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กร (Culture) หรือ ค่านิยมองค์กร (Core Value) บางทีอาจใช้ร่วมกัน หรืออาจจะแยกจากกัน หรือทำเป็นเพียงวิธีการทำงานร่วมกัน (Way of working) ก็ได้ โดยทั้งนี้การสกัดพฤติกรรมที่เราต้องการและนำไปใช้

  5. จัดทำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) + จัดบรรจุลงในการประเมินผลงาน (Performance Management)
  ส่วนใหญ่บริษัทต่างๆ จะคิดเป็นคำหรือประโยคเพื่อให้พนักงานนำไปปฏิบัติและจดจำได้ง่ายครับแต่ถ้ามองว่ายากไปอาจลองหา Partner ทางด้านงาน HR
  เข้ามาช่วยทำช่วยวิเคราะห์หรือจัดทำก็ได้ครับ เพราะในการทำ Workshop การใช้คนนอกมาช่วยทำก็จะทำให้ลดเรื่องความรู้สึกอคติในการทำ workshop ครับ

  6.จัดบรรจุลงในการประเมินผลงาน (Performance Management)
  นอกจากนี้ถ้าจะทำให้ Culture หรือ Core Value ของเราเข็มแข็งมากขึ้นเราก็สามารถนำลงไปบรรจุในแบบประเมินก็ได้เพื่อให้เกิดความคงอยู่มั่นคงของวัฒธรรมองค์ครับ 


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล