วิธีการติดตามการเรียนรู้และทักษะของพนักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพื่อให้พัฒนาถึงศักยภาพสูงสุด (orientation them to the full potential)

evasivedecimal
evasivedecimal
10 มีนาคม 2021 16:56 น.
ทีมกำลังขยายเพิ่มอย่างรวดเร็ว คนเป็นผู้จัดการก็เลยต้องมาทำเรื่อง Orientation ให้กับพนักงานแต่ละคนด้วยตัวเอง ซึ่งพนักงานใหม่เหล่านี้ฉันก็เป็นคนสัมภาษณ์เข้ามาด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอยู่ในระดับ junior ไม่ได้มีประสบการณ์มากนัก เลยต้อง Make sure หน่อยว่าหลังจากเข้ามาแต่ละคนจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละ skills จนสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในที่สุด ตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างระบบอะไรขึ้นมาเพื่อ track เพื่อวัดผลเป็นระยะๆ แล้วให้ Feedback หรือ coaching ได้ทันเวลาและตรงจุดคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • สร้างเส้นทางการเรียนรู้ของแต่ละตำแหน่ง แบบ Training Road map และ ติดตามผลตั้งแต่เข้าทำงาน ระยะเวลาทำงานในช่วงต่างๆ ใน Training Road Map จะมีการติดตามผลแต่ละช่วง ทำให้เรา tracking ได้ตามระยะเวลาค่ะ 
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล