เราจะทำยังไงดีกับพนักงานที่ไม่ขยันเรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองดีคะ

Pippy in the sky
Pippy in the sky
24 พฤษภาคม 2021 19:48 น.
ขอเท้าความก่อนว่าทางบริษัทก็อาจจะมีส่วนผิดเองที่ปล่อยให้พนักงานท่านนี้ผ่านโปรมาแล้ว สถานการณ์การปัจจุบันคือพนักงานมีการขอโอกาสทำงานต่อและพยายามปรับปรุงตัว เจ้านายก็ใจดีให้โอกาส และมีการชี้แจงผลประเมินให้ปรับปรุง แต่ผลงานก็ยังคงเดิมไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นจากเดิม แบบนี้ทางออกคืออะไรคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • SOM Chunyanee
  SOM Chunyanee
  28 พฤษภาคม 2021 11:19 น.
  พนักงานขอโอกาสทำงานต่อและพยายามปรับปรุงตัว เจ้านายใจดีให้โอกาส มีการชี้แจงผลประเมินให้ปรับปรุง อันนี้ดีงามทั้งพนักงานและเจ้านาย เมื่อพนักงานขอโอกาสและรับปากจะพยายามปรับปรุงตัว แต่ไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นตามที่ตกลงกัน เจ้านายอาจจะพูดคุยกับพนักงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อซักถามหาสาเหตุจริงๆ ของพนักงานที่ไม่สามารถทำตามที่ตกลงกันไว้ พนักงานอาจจะมีปัญหาที่บ้าน ปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หรือ ปัญหาส่วนตัว ที่ยังคิดไม่ตก แก้ไขไม่ได้ เมื่อเราเจอสาเหตุจริงๆ และช่วยพนักงานแก้ไขปัญหา เราก็อาจจะได้พนักงานคุณภาพเพิ่มขึ้นนะคะ ในทางกลับกันถ้าบริษัทฯ ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไป เพื่อนพนักงานคนอื่นๆ ที่ขยันและตั้งใจทำงาน ก็จะหมดแรงหมดไฟได้ง่ายๆ นะคะ หรืออย่างแย่ที่สุดก็อาจจะอยากไปทำงานที่บริษัทฯ อื่นแทน ซึ่งไม่เป็นผลดีกับบริษัทฯ แน่นอนค่ะ

   

  ในฐานะเจ้านาย เรามีหน้าที่โดยตรงในการแก้ปัญหา ค้นหาความสามารถของพนักงานคนนั้น พนักงานทุกคนรักตัวเองค่ะ ทุกคนมีความสามารถ ทุกคนอยากเติบโตและก้าวหน้า หรือจริงๆ แล้ว เรากับเค้ายังปรับมุมมองต่อกันยังไม่ราบรื่นนัก ลองปรับอีกนิดนะคะ

   

  #ทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรา

  ฝึกนิสัยคิดเป็นให้เป็นนิสัย

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Adul​  Suden
  Adul​ Suden
  27 พฤษภาคม 2021 23:54 น.
  การที่รับพนักงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เมื่อมาเริ่มงานทั้ง พนักงาน มีความคาดหวังกับงานใหม่  ผู้บริหาร ก็มีความคาดหวังกับพนักงาน นั้น  ดังนั้น ควรที่จะกำหนด Time line ในระยะเวลา ที่กำหนดนั้น ต้องเรียนรู้ อะไรบ้าง โดย ทำ Skill Matrix แต่ละตำแหน่งดังนี้

  1.  Functional skill   คือ ทักษะ อะไรบ้างที่ ต้องใช้ในตำแหน่งงานนั้น  เช่น  พนักงานขาย ก็ต้องรู้ Product แต่ละตัวของสินค้า คุณสมบัติเฉพาะ ด้าน ของสินค้า  รายละเอียดในการทำงาน เอกสาร ในการทำงาน เป็นต้น

  2. Technical Skill  คือ ทักษะ ในด้านเทคนิค ของตำแหน่งนั้น ที่ต้องเรียน รู้โดยเฉพาะ เช่น ช่างไฟฟ้า ในโรงงาน ต้องมีความรู้ ด้าน PLC หรือ การแก้ใข Program ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร  เทคนิคการแก้ปัญหา เฉพาะหน้า ของเครื่องจักร ( Trouble shooting )

  3.Managerial Skill คือทักษะในการบริหาร  ตำแหน่งที่เป็นหัวหน้างาน  ผู้จัดการ ต้องมีทักษะการมอบหมายงาน การติดตามงาน การประเมินผลงาน  การวางแผนกลยุทธ์  การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น

  4.Safety Skill คือทักษะที่ต้องมีในแต่ละหน้าที่ ของการทำงาน ด้านความปลอดภัย การทำงานกับเครื่องจักร การเคลื่อนย้าย การทำงานในที่สูง ที่อับอากาศ 
   
  เมื่อได้ หัวข้อในแต่ ด้านแล้ว ก็ทำ IDP ( individual Development Plan )  ของพนักงานแต่ละคน 
  คือ 1.หัวข้อการ Train
  2.Trainer คือ กำหนดให้ใครเป็นผู้สอน ผู้แนะนำ 
  3. Timeline จะTrain เมื่อใด  ในแต่ละช่วงเวลา 
  เมื่อมีการอบรม พัฒนา กันแล้ว ก็ต้องทดสอบ และทำ Skill Chart พนักงานแต่คน ในช่วง เวลา 1 เดือน/  3 เดือน / 6เดือน / 1 ปี เพื่อติดตามผล การพัฒนา ของพนักงาน หากยังพัฒนา ได้ไม่ดี ยังไม่สนใจ ที่จะเรียนรู้ ก็ต้องกำหนดและ ชี้แจงพนักงาน ให้ปรับปรุงแก้ใข เมื่อผ่าน ครบทดลองงาน  ก็ต้องพัฒนา ให้ต่อเนื่อง ตลอดในปีถัดไป  เพื่อให้พนักงาน ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา และใส่ใว้ใน การประเมินผลงานประจำปี 

  อดุล สุเดน   0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล