ช่วงนี้จะมีหัวหน้างานมาปรึกษาเรื่อง พนักงานไม่ผ่านทดลองงาน ข้อมูลที่แนะนำเบื้องต้นควรแนะนำอย่างไรคะ

parsnipswaterskier
parsnipswaterskier
10 มีนาคม 2021 16:35 น.
ในฐานะของ HR ที่จริงๆ แล้วก็ทำงานร่วมกับผู้จัดการในการสรรหาคน ทั้งประกาศออกไป การสัมภาษณ์ เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ก็เลยต้องมาหาวิธีแก้ว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้าง ขอคำแนะนำจากผู้ที่เคยเจอปัญหาคล้ายๆ กันหน่อยค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  13 ตุลาคม 2021 23:50 น.
  ต้องฟัง และใช้เครื่องมือชินดัง หรือที่เรียกว่า การวินิจฉัย โดยใช้ 
  3 G ดังนี้
  1.GENBA(สถานที่จริง) 
  2.GENBUTSU(ของจริง) 
  3.GENJITSU(สถานการณ์จริง) เพื่อนำมาวิเคราะห์

  และนำมาวิเคราะห์เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการให้คำปรึกษาได้ถูกต้องครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Pisara Lumpukdee (Vandy)
  Pisara Lumpukdee (Vandy)
  12 มีนาคม 2021 17:54 น.
  ก่อนจะกล่าวไปถึงเรื่องการทดลองงาน เราควรต้องพูดไปถึงขั้นตอนก่อนหน้านี้ก่อน ซึ่งก็คือการคัดสรรบุคลากรขององค์กร โดยเราควรมองย้อนไปว่าองค์กรได้เลือกบุคลากรมาอย่างเหมาะสม หรือมีขั้นตอนที่ดีเพียงพอกับการคัดสรรคนที่เหมาะสม (the right person) แล้วรึยัง เพราะการประเมินการทดลองงานนั้น โดยมากแล้ว ควรจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ผ่านในระดับต่ำมาก ไม่เช่นนั้นอาจนำไปสู่คำถามหรือข้อสงสัยที่ว่า การคัดเลือกบุคลากรขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมจริงหรือไม่ เนื่องจาก recruitment and selection ย่อมมี cost หรือต้นทุนเสมอ และการต้องคัดเลือกบุคลากรใหม่ย่อมก่อให้เกิดการสูญเสียทางการเงินและต้นทุนเวลาขององค์กรที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

  อย่างไรก็ตาม ตามทฤษฎีของ HRM แล้ว ย่อมมี Peach and Lemon มาให้เลือกเสมอ และก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่องค์กรจะเลือกพลาดด้วยปัจจัยบางประการ จึงทำให้ต้องมีการเลือกใหม่ แต่ทั้งนี้การประเมินการทดลองงานควรเป็นไปอย่างชอบธรรมและมีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานภายในองค์กรที่ชัดเจนและโปร่งใส เช่น หากคิดว่าบุคคลคนนั้นจะไม่ผ่านการทดลองงาน หรือมีข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามความคาดหวังของทีมหรือองค์กร ควรมีการพิจารรณาว่าสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมายนั้น มี impact ต่อองค์กรมากน้อยเพียงไร พิจารณาประเภทว่าความบกพร่องนั้นเกี่ยวกับ soft skill/ behavior หรือ technical skill ที่จำเป็นต่องานนั้นๆหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการเรียกพบพนักงานเพื่อพูดคุยและเจรจากันถึงเรื่องความคาดหวังของทีมและองค์กร เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ปรับตัว หากมีการพูดคุยกันแล้ว ก็ต้องใช้เทคนิค coaching / work shadowing ให้ถูกวิธีด้วย 

  ในบางครั้งหัวหน้างาน ที่ไม่ได้อยู่ในสาย HR อาจลืมปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมุมต่างๆไป เช่น หัวหน้างานควรเรียนรู้การสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพด้วย เพราะโดยทั่วไปแล้ว hiring manager หรือหัวหน้างานโดยตรงมักเป็นหนึ่งใน panel interviewers จึงจำต้องมีส่วนรับผิดชอบในการคัดสรรบุคลากรมา นอกจากนี้ หัวหน้างานยังจำเป็นต้องมี coaching skill ด้วยเช่นกัน เพราะหัวหน้างานต้องไม่ลืมว่าโดยธรรมชาติทุกคนมี learning curve และต้องใช้เวลาปรับตัวกับองค์กรใหม่ แต่หากหัวหน้างานได้ปฏิบัติทุกอย่างที่ว่ามาอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว และมีการเรียกคุยเพื่อทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแล้ว แต่ยังคงพบว่าพนักงานคนนั้นยังมี gap หรือช่องว่างที่ไม่อาจทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์ตาม job descriptions ได้ ก็อาจเห็นควรให้มีการพิจารณาให้ประเมินผลการทดลองงานแบบ “ไม่เป็นที่พอใจ” ได้ หรืออาจมีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวกับตัวบุคคลนั้นว่าบุคคลนั้นไม่เหมาะกับองค์กรด้วยประการใด (อย่างเป็นรูปธรรมที่ปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว) เพื่อให้บุคคลนั้นตัดสินใจลาออกไปเองด้วยเหตุผลอันชอบธรรมกับทั้งสองฝ่าย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ในการดูเรื่องการผ่านทดลองงาน แนะนำให้ดู 3 F

  1. Fit ฟิต คือการเข้ากันได้กับองค์กร โดยแบ่งเป็น Performance Fit ซึ่งอาจจะวัดจาก KPI หรือตามที่ตกลง และ Culture Fit ซึ่งอันนี้อาจจะมีแบบประเมินในแง่ของ Core Value ขององค์กร ทั้งนี้ถ้าเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่มากนัก อาจจะใช้การประชุมเป็น Panel จาก 360 องศา ก็ได้เพื่อดูว่า ทีมงานมีความพอใจ และ สามารถเข้ากับทีมงานได้หรือไม่

  2. Fact แฟค หรือ ตามความจริง  คือการแจ้งบอกกับผู้ไม่ผ่านทดลองงานตามความเป็นจริง และเพื่อเปิดโอกาศให้พูดคุยชี้แจงกันอย่างแท้จริง และนอกจากนี้ ก็แจ้งสิทธิ และค่าชดเชย การแจ้งล่วงหน้า สวัสดิการตามความเป็นจริง

  3. Fast ฟาส หรือไว การดูแลพนักงานที่ยังอยู่ในช่วงการทดลองงานไม่ควรปล่อยเวลาให้เนิ่นช้า ควรมีการติดตามอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ จะทำให้เราสามารถประเมินพนักงานได้รวดเร็ว ตัวพนักงานทดลองงานก็ได้รับ Feedback รวดเร็ว อันจะช่วยให้ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ง่ายขึ้น หรือถ้าหากเข้ากันไม่ได้จริงๆ ก็ทำให้บริษัทรู้ตัวและสามารถบอกพนักงานล่วงหน้าพนักงานได้ตั้งแต่ 90 วันแรก ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีทำงานเกิน 120 วัน อีกด้วย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล