เลิกจ้าง เนื่องจาก ไม่ผ่านโปร แต่แจ้งหลัง 119 วัน

สัญญาแจ้งไว้ว่า

“ใน**ระหว่าง** 119 วันหากผลการทำงานไม่เป็นที่หน้าพอใจ บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างโดยมิจ่ายค่าชดเชยใดๆ”

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

1. ช่วงวันที่ 110 ประเมิณรอบแรก ผล คือ ผ่านการประเมิณแบบคาบเส้น

2.หลังผ่าน 119 วันมาแล้วโดยประมาณ 1 อาทิตย์ ได้มีการแจ้งใหม่ว่า “ ไม่ผ่านโปร ” แต่ “ยังมีการจ้างงานต่อจนถึง อีก 1 รอบเดือนถัดไป” โดยมิได้มีระบุในสัญญาจ้าง หรือ เป็นการต่อ Probation แต่อย่างใด

คำถามคือ

1. เราเรียกร้องสิทธิของเราได้แบบใดบ้าง ในกรณีดังกล่าว?

2.เรา “จำเป็น” ต้องทำงานให้เค้าจนถึงอีกรอบเดือนถัดไปหรือไม่ ?

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล