Recruiter จากบริษัท กับ Recruiter จาก Agency ทำงานต่างกันอย่างไรเหรอครับ ?

Recruiter ที่ทำงานอยู่ในบริษัท กับ Recruiter จาก agency ทำงานต่างกันอย่างไรครับ 
ใช้ชุดทักษะเดียวกันไหม โอกาสในการเรียนรู้งานและการเติบโตในสายอาชีพเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  04 พฤศจิกายน 2021 20:52 น.
  ทำงานคล้ายกัน แต่ทักษะและเป้าหมายต่างกันครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ผมจะขอแทน 2 ตำแหน่งในคำถามเป็น Corporate Recruiter(Recruiter ที่ทำงานในบริษัท) และ Headhunter(Recruiter ใน Agency) ส่วนตัวคำถามขอตอบเป็นข้อๆ ดังนี้

  1.ใช้ชุดทักษะเดียวกันไหม?

  -ในแง่ของ Soft Skills อาจจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในแง่ของ Hard Skills จะค่อนข้างต่างกัน
  Corporate Recruiter เมื่อโตขึ้นจะต้องเข้าใจธุรกิจของเราอย่างถ่องแท้ ว่าเติบโตเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น คนที่นี่เป็นอย่างไร รวมถึงต้องเข้าใจ Process การทำงานหลังบ้านที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการ Recruit เพียงอย่างเดียว เช่น Employer Branding, Benefits, Org Structure เป็นต้น
  -Headhunter จะเน้นหนักไปที่การคัดกรองคนเพียงอย่างเดียว ความเข้าใจธุรกิจจะไม่มากเท่า Corporate แต่ก็สามารถเข้าใจ Concept ได้อย่างดี ทักษะที่จะอยู่ไปตลอดคือการสื่อสาร การต่อรอง และการสร้างความสัมพันธ์และการ Networking ส่วน ็Hard Skills ที่จะต้องใช้ไปตลอดคือการอ่านคน การวิเคราะห์คนเชิงลึก

  2.โอกาสในการเรียนรู้งานเป็นอย่างไร?

  -Corporate Recruiter มีโอกาสเรียนรู้การทำงานในองค์กร วิสัยทัศน์ รวมไปถึงการเติบโตไปสู่สายงานอื่นที่ไม่ใช่ Recruit อีกด้วย เราจะได้เรียนรู้ธุรกิจแบบเจาะลึก
  -Headhunter จะได้เรียนรู้ธุรกิจที่หลากหลายมาก จะช่วยให้เราได้เห็นภาพห่วงโซ่ธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจในระดับมหภาคได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เราจะมีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับตลาดแรงงานในสายอาชีพต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.การเติบโตในสายอาชีพเป็นอย่างไร?

  -Corporate Recruiter สามารถเติบโตเป็นสายงาน HR ด้านอื่นๆได้ เพราะมีโอกาสในการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเนื้องานอื่นๆมากกว่า หรือสามารถโตเป็น HR Business Partner ได้ ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจและฝั่ง HR เพื่อแก้ปัญหาเชิงบุคคลให้กับธุรกิจ
  -Headhunter จะเติบโตเป็นเหมือนผู้ให้คำปรึกษา หรือ Consultant ได้ เพราะเราจะมีความรุ้ของธุรกิจมากมาย หรืออาจมีส่วนร่วมกับบริษัทในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจรวมไปถึงการสรรหาบุคลากรได้ด้วย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล