อะไรคือ ความแตกต่างของ recruiter และ headhunter

ขันตี กลิ่นผกา
ขันตี กลิ่นผกา

HR

09 มีนาคม 2021 15:38 น.
ทั้งสองอย่างนี้มันแตกต่างอย่างไรเหรอคะ ?

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  28 กันยายน 2021 22:26 น.
  ขอตอบแบบสั้นๆและกะะชับดังนี้
  Recruiter คือ วัดความสามารถของบุลคลากรในองค์กรว่าทำหน้าที่ในการจัดหาคนได้เร็วเพียงใด มีศักยภาพช่องทางในการสรรหาหรือไม่

  headhunter เราจ้างให้ริษัท หรือคนที่เป็นตัวแทนขององค์กร ในการสรรหาคนที่สามารถจัดหาให้เราได้รวดเร็ว เพราะมีเครือข่ายจำนวนมาก
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Recruiter คือผู้สรรหาบุคลากรให้กับบริษัท

  -Recruiter สามารถทำในองค์กร หรืออยู่ในบริษัท Agency ก็ได้
  -คำนี้ส่วนใหญ่มักใช้กับ Junior Position ดังนั้นความซับซ้อนของงาน(ตำแหน่งว่าง)อาจจะไม่มากนัก
  -Recruiter ที่ดี ต้องสามารถ Manage Candidate ได้ และมี Talent Acquisition mindset คือคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้สมัครและองค์กรเสมอ
  -Recruiter มักใช้ช่องทางที่มีอยู่เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมัคร เช่น Website สมัครงาน เป็นต้น

  Headhunter คือผู้สรรหาบุคลากรให้กับบริษัท โดยใช้การ Approach รูปแบบอื่น

  -Headhunter มักอยู่ใน Agency หรือบริษัท Consult
  -Headhunter = Talent Acquisition Partner
  -Headhunter จะมี Network/Connection หรือรู้แหล่งของ Talent ในตลาดนั้นๆ
  -ผู้สมัครส่วนใหญ่ที่ได้จากการ Headhunt คือผู้สมัครที่ไม่ได้มองหางานใหม่ ณ ขณะนั้น
  -Headhunter ที่ดี มีความน่าเชื่อถือสูงมาก รู้ข่าววงในในแวดวงการจ้างงาน มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถโน้มน้าวคนได้ดี
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล