1. ทางบริษัทมีสิทธ์กำหนดได้หรือไม่ หากพนักงานเกษียณอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ไม่มีนโยบายจ่ายชดเชย
ให้แก่พนักงาน  
2. หากพนักงานอายุครบเกษียณ 60 ปีบริบูรณ์ ทางบริษัทไม่จ่ายชดเชยให้แก่พนักงานผิดกฏหมายหรือไม่

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล