การเซ็นใบลาออกล่วงหน้า 1 เดือนก่อนหมดสัญญาจ้าง ถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญาจ้างหรือไหม

HR เรียกให้ไปเซ็นสัญญาพร้อมใบลาออกล่วงหน้า 1 เดือนถือเป็นการยกเลิกสัญญาจ้างหรือไหม

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล