แนวโน้มและสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในการปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) หลังยุคโควิด-19

แนวโน้มและสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในการปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) หลังยุคโควิด-19 จะเป็นยังไงครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  17 เมษายน 2022 10:29 น.
  เป็นคำถามที่ดีและพบคำถามแบบนี้เยอะมากๆ ในช่วง 1-2 ปีหลัง ครับ ในมุมมองส่วนตัวของผม ส่วนใหญ๋ที่ผมได้แนะนำหน่วยงาน องค์กรที่ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความคิด ผมจะมองว่า สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนก่อนใครคือ HR ครับ

  HR ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง การยึดติดกับสถานที่ทำงาน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางใหม่ นำเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานเชื่อถือ และยอมรับในการบริหารจัดการแนวใหม่  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ขึ้นกับลักษณะธุรกิจมากกว่าครับ  เช่นถ้ามีสายการผลิตในโรงงาน ยังไงก็ต้องมาทำงาน แต่ส่วนงานอื่นๆ จะบริหารจัดการยังไง  เพื่อให้ไม่รู้สึกเลือกปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ผมว่า HR ควรจัดเตรียมแนวทาง ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปให้ผู้บริหารได้พิจารณาทางเลือกที่เราจัดเตรียมให้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล