ถ้าบริษัทตั้งกฎของบริษัทเอง ในกรณีนี้เช่น หากพนักงานลาป่วยในวันศุกร์หรือวันจันทร์ จะต้องแนบใบรับรองแพทย์ด้วยทุกครั้ง สามารถระบุหรือเพิ่มกฎข้อนี้ลงไปในสัญญาจ้างได้ไหมครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • บุษรา คุปกาญจนา
  บุษรา คุปกาญจนา
  20 พฤษภาคม 2022 16:21 น.
  เรื่องของการเจ็บป่วยเราคงไม่สามารถเลือกวันเวลาได้ หากแต่บางครั้งจะมีเพื่อนพนักงานของเราบางคนที่มีการลาป่วยบ่อยๆต่อจากวันหยุดยาวหรือวันหยุดคั้น หรือวันก่อนถึงวันหยุด ซึ่งทางกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ว่าพนักงานที่ลาป่วยตั้งแต่3 วันทำงานขึ้นไปต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หรือ แสดงหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ว่ามีการเจ็บป่วยจริงต่อนายจ้างดังนั้นจึงไม่สามารถบังคับกฎระเบียบที่ขัดกับกฎหมายได้แต่ทั้งนี้ นายจ้างมีสิทธิในการขอให้พนักงานไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อให้พนักงานเอาใบรับรองแพทย์มายืนยันถึงความเจ็บป่วยซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการลาอาจบ่อยครั้ง หากพนักงานไม่ไปย่อมถือว่าขัดคำสั่งอันชอบธรรมของนายจ้างสามารถลงโทษทางวินัยได้

  ทั้งนี้ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป HR แบบฝ่ายปกครองคงจะล้าสมัยไปแล้วดังนั้นแนะนำให้ใช้จิตวิทยากับพนักงานเช่น การสอบถามเบื้องต้นด้วยความเป็นห่วงใย หรือ อาจจะสังเกตจากท่าทาง สีหน้า อารมณ์ของพนักงาน และเปิดการพูดคุยเพื่อที่จะสามารถเข้าใจและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ไม่ได้ค่ะ ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การลาป่วยให้ลาได้ตามที่ป่วยจริง โดยบริษัทจ่ายค่าจ้างปีละไม่เกิน 30 วัน และการลาป่วยเกิน 3 วันทำงานให้แนบใบรับรองแพทย์ 

  จากคำถาม เหมือนบริษัทไม่อยากให้พนักงานลาป่วยติดวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ใช่หรือไม่

  แนะนำให้ใช้หลักการแรงงานสัมพันธ์ การสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานจะดีกว่า การลาป่วยบ่อย ๆ มีผลถึงประสิทธิภาพการทำงาน มีผลต่อการประเมินผลงานประจำปี  และให้พิจารณาตัวบุคคลเป็นรายๆ ไป ในหลายองค์กรจะมีพนักงานขาประจำ ป่วยติดเวรหยุดซึ่งอาจจะป่วยจริงก็ได้ แต่ถ้าเป็นคนเดิม ๆ ป่วยติดเวรหยุดตลอด ทางบริษัทต้องตัดสินใจเองว่า พนักงานที่ว่านี้ยังสมควรจะเป็นพนักงานของบริษัทอยู่หรือไม่ 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล