ปกติเวลารับพนักงานระดับ mid-level ควรรับคนที่มาจากองค์กรที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าเรา?

ที่บริษัทฯ พนักงาน 25-30 คน ยอดขายเฉลี่ย 40 ล้านบาท/ปี (ระดับ SME) เวลารับพนักงานเข้ามาใหม่ ในระดับ mid-level 30-40k เราควรรับคนที่มาจากองค์ที่ใหญ่กว่าไหม และถ้ารับจากที่ที่เล็กกว่าจะมีปัญหาหรือไม่ โปรดแชร์ประสบการณ์ (เช่น ถ้ามาจากองค์กรเล็กกว่าจะตามการเจริญเติบโตขององค์กรเราที่กำลังก้าวไปอย่างรวดเร็วไม่ทันหรือไม่?)

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  07 มีนาคม 2022 00:06 น.
  คำถามนี้ค่อนข้างยากในการอธิบายให้ตรงเป้าหมาย แต่จะลองพยายามแนะนำดูครับ  Mid-level 30-40K ไม่แน่ใจว่าอยู่ในกลุ่มงานอะไรทำให้ยากในการช่วยตอบว่า จ้างถูกหรือแพงกว่าตลาดแรงงานที่จ้างกัน  แต่ขออธิบายบริษัทใหญ่หรือเล็ก ดีกว่าครับ
       พนักงานที่มาจากองค์กรใหญ่ บางครั้งตำแหน่งและการเติบโตในที่ทำงานเดิมอาจจะยากสักหน่อย เนื่องจากเกณฑ์ต่างๆ อาจค่อยข้างมากและมีคู่เปรียบเทียบค่อนข้างเยอะใน Level เดียวกัน รวมถึงคนในหน่วยงานเดียวกันด้วย  ดังนั้นพนักงานจากองค์กรใหญ่จึงอยากออกมาเติบโตในองค์กรเล็ก เพื่อเพิ่มเงินเดือนให้สูงขึ้น  เราจะได้อะไรจากองค์กรใหญ่ องค์ความรู้ในงานที่ท้าทาย เป็นระบบ มองภาพเป็นชิ้นๆ แต่นำมาต่อเป็นภาพใหญ่ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่อาจจะเห็นแค่ภาพ ในทางปฏิบัติ ในองค์กรใหญ่พนักงานจะรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งไม่ครบทั้งภาพใหญ่ บางทีอาจจะได้แค่ไอเดีย หรือ สิ่งที่ควรทำ แต่อาจจะทำจริงได้ยาก คนมาจากองค์กรใหญ่จะรับไม่ค่อยได้กับการทำงานในองค์กรเล็ก เพราะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่าง
       พนักงานจากองค์กรเล็ก จะทำงานได้ครบฟังก์ชั่น ในคนเดียว เพราะต้องรับผิดชอบทุกสิ่ง แต่ถ้าวิธีการทำงานที่ถูกวางไว้ในองค์กรเล็กไม่ครบวง หรือ ทำเพื่อให้งานสำเร็จ บางครั้งเราอาจไม่สำเร็จเมื่อต้องไปรับงานชิ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิม กรอบความคิดอาจยังมองไม่ออกในภาพใหญ่ 

  สำคัญที่สุดคือ ตอนสัมภาษณ์ ให้พยายามหาคำตอบเพื่อให้มองเห็นว่าผู้สมัครต้องการอะไร มองหาอะไรในอนาคต แล้วดูว่าสอดคล้องกับองค์กรเราหรือไม่  ส่วนตัวยังไงผมยังอยากได้คนที่มาจากองค์กรใหญ่ เพราะเห็นภาพครบ คุยกันให้เห็นภาพในบางมุมที่เราไม่เคยเห็นครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • แชร์ประสบการณ์ค่ะ
  การรับพนักงานใหม่ระดับ mid-level มาร่วมงาน ไม่ควรมองว่ามาจากองค์กรใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าเรา ขอให้ใช้หลักวิชาชีพ HR  ในการสรรหาและคัดเลือก เกณฑ์ที่ควรใช้
  1. ความรู้ ความสามารถของตำแหน่งงาน Job Competency
  2. ประสบการณ์ตรงที่เชื่อถือได้
  3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (กรณีที่ต้องใช้ในงาน)
  4. Technology Skill
  5. Leadership & Attitude
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล