สิ่งที่ควรระวังในการใช้ตัวชี้วัด KPI เพื่อประเมินผลงานมีอะไรบ้างคะ

Kwan Meekwamdee
Kwan Meekwamdee
10 มีนาคม 2021 10:48 น.
สอบถามค่ะ สิ่งที่ควรระวังในการใช้ตัวชี้วัด KPI เพื่อประเมินผลงานมีอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • 1. ใช้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าทำไปเพื่ออะไร 
  2. ผู้ใช้งาน (ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,HR) ไม่มีความเข้าใจในเครื่องมือที่ใช้เพียงพอ
  3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานจาก KPI ที่ตั้งไว้ (ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,พนักงาน) ไม่ได้รับการสื่อสารถึงวิธีการที่ชัดเจน 
  4. กระบวนการไม่โปร่งใส ทำกันอยู่เพียงไม่กี่คน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล