การปรับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำปี จะแก้ปัญหาพนักงานมีฐานเงินเดือน Max ในขั้นกระบอกแล้ว จะต้องแก้ไขอย่างไร

ทางนายจ้างก็ต้องการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานระดับปฏิบัติดังกล่าวเนื่องจากทำงานมานาน มีอายุใกล้ไวเกษียณ แต่ไม่อยากให้เสียโครงสร้างกระบอกเงินเดือน เพราะจะกระทบกับตำแหน่งงานในโครงสร้างกระบอกเงินเดือน ในฐานะฝ่าย HR ท่านคิดว่าควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  21 มกราคม 2022 20:34 น.
  พิจารณาจากพนักงานครับว่าสามารถทำงานอื่นเพิ่มเติมเพื่อนำมาคิดค่าตอบแทนเพิ่มได้หรือไม่ครับ

  ถ้าได้ ให้มอบหมายงานเพิ่มเติม เช่น ทำคู่ ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ 
  ถ้าไม่ได้ อาจจะต้องเชิญพูดคุยเพื่อชี้แจงว่าทำไมไม่ขึ้นเงินเดือน และในระยะยาวสมควรวางแผนการปรับเงินเดือนในแต่ละปีว่าจนครบอายุเกษียณสามารถขึ้นเงินเดือนได้ปีละเท่าไรครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • จริงๆถ้าเราทำกระบอกเงินเดือนไว้ค่อนข้างจะดีแล้ว เราอาจจะต้องมี Policy ชัดเจนในการปรับ โดยต้องระแวดระวังตั้งแต่ Percentile ที่ 80 หรือ 90 เป็นต้นไป แล้วแต่นโยบายโดยควรจะมีทั้ง
  1) ชะลอค่าจ้าง เมื่อค่าจ้างของพนักงานเริ่มมาถึง percentile ที่ 80 หรือ 90 การปรับเงินเดือนอาจจะต้องมีการขึ้นเงินเพียงแค่ 75% หรือ 50% แล้วแต่นโยบาย โดยส่วนต่างที่ถูกตัดไปบริษัทอาจจะจ่ายเป็นโบนัส/ล่ำซำ (เอาเงินที่ควรได้ปรับทั้งหมดมาจ่ายเป็นก้อนในครั้งเดียว) ต่างหาก หรือองค์กรอาจจะเลือกไม่จ่ายในส่วนที่หายไปนั้นเลย เพื่อเป็นการเร่งให้พนักงานพัฒนาตนเองไปสู่กระบอกเงินชั้นถัดไป (แต่การไม่จ่ายเลยก็จะแลกมาด้วย Morale ของพนักงานเช่นเดียวกัน)
  2) เปลี่ยนการจ่ายเป็นล่ำซำ หรือเพิ่มการจ่ายโบนัส - เมื่อเงินเดือนเกินกระบอกไปเรียบร้อยแล้ว การชะลอค่าจ้างอาจจะไม่พอ ต้องหยุดการขึ้นเงินเดือนและนำไปจ่ายด้วยวิธีอื่นๆ เช่นจ่ายล่ำซำ (เอาเงินที่ควรได้ปรับทั้งหมดมาจ่ายเป็นก้อนในครั้งเดียว) หรือเพิ่มการจ่ายโบนัสแทน และใช้การพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ และกระตุ้นจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นไปสู่ระดับถัดไป

  อย่างไรก็ดี กระบอกเงินเดือนที่มีมาแล้ว ควรมีการทบทวนอยู่สม่ำเสมอว่ายังเป็นกระบอกเงินเดือนยังสามารถแข่งขันกับตลาดได้หรือไม่ อาจจะผ่านการเปรียบเทียบกับ Survey ค่าจ้างในแต่ละปีก็ได้ เพื่อให้การตัดสินใจทางนโยบายเรื่องค่าจ้างขององค์กรเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแข่งขันกับตลาดได้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • เงินเดือนชน Max พบบ่อย ๆ ค่ะ กรณีนี้เท่าที่ปฏิบัติอยู่ใช้แนวทาง LUM SUM อ่านว่าล่ำซำ ไม่มีทฤษฎี แต่ใช้แล้วก็ได้ผล
  หมายถึง จ่ายเป็นเม็ดเงินกลม ๆ ตามผลงานและงบประมาณ โดยแจ้งให้พนักงานรับทราบด้วยเหตุผลที่อธิบายได้ เพื่อป้องกันปัญหาเสียกำลังใจในการทำงานต่อไป พนักงานก็เข้าใจดี เนื่องจากไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นได้  
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  15 มกราคม 2022 02:38 น.
  ต้องดูที่เนื้องาน ต้องเพิ่มงานในส่วนที่พนักงานทำได้ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล