อยากทราบความแตกต่างด้านการทำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของรัฐกับเอกชน แตกต่างกันมากมั้ยคะ มาแชร์กันหน่อยค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ส่วนที่เหมือนกัน  คือ  Concept และบทบาทงาน HR เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร  การสรรหาคัดเลือก  ค่าตอบแทน  สวัสดิการ   การฝึกอบรม  เป็นต้น   ส่วนที่แตกต่างกัน คือ  กฏหมายที่บังคับใช้  ระเบียบ  และแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดต้องไม่ขัดต่อ พรบ.ต่างๆที่ทางราชการประกาศใช้  และโดยเฉพาะการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนสุดท้าย  ที่อาจจะซ้ำซ้อนและใช้เวลานาน  เพียงเพื่อให้ทุกๆระดับได้รับทราบ  จึงมีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ  รวมทั้ง ภาครัฐจะให้ความสำคัญกับงานเอกสารและงานสารบาญ  รูปแบบของหนังสือราชการอย่างมาก   บุคลากรส่วนใหญ่จึงได้รับมอบหมายให้ทำงานเกี่ยงกับการร่างระเบียบ  กฏ ข้อกำหนด ต่างๆ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  07 มีนาคม 2022 20:41 น.
  แตกต่างกันมากครับ ราชการจะเน้นงานด้านสารบรรณและให้เวลากับงานเขียนหนังสือเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่าอัตรากำลังส่วนใหญ่มาเขียนหนังสือเพื่อร่างประกาศ กฎระเบียบ ครับ  ทั้งนี้เพราะ ราชการไม่ต้องมีเป้ายอดขายหรือแข่งขันกับใคร จึงให้ความสำคัญกับงานด้านเอกสาร แม้จะมีหน่วยงาน กพ. พยายามออกแนวคิดหรือแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กร แต่ลองไปอ่านดู จะพบว่า เป็นข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจยาก ซึ่งเนื้อหาจริงๆ ไม่ต่างจากเอกชนครับ แม้แต่องค์การมหาชน ที่แตกตัวออกมาจากราชการ ยังมีกลิ่นไอเรื่องนี้มากพอสมควรเลย การจะทำใดๆ เลยไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  15 มกราคม 2022 02:36 น.
  แตกต่างกันตรงกฎระเบียบ สำหรับข้าราชการจะมีคำสังหรือประกาศไว้ ส่วนเอกชน อ้างถึงกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบสอดคล้องไม่ผิดกฎหมายแรงงาน การขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส นอกนั้นก็จะคล้ายๆกันครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล