จากสถานการณ์โรงงานเคมีคอลที่กิ่งแก้ว มีการะบิดและเกิดไฟไหม้ และมีสารเคมีฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมาก ถ้าเราในฐานะเป็น HR ท่านจะให้ความรู้ วิธีการดูแลตนเองอย่างไร และสร้างขวัญกำลังใจอย่างให้กับพนักงาน

ากสถานการณ์โรงงานเคมีคอลที่กิ่งแก้ว มีการะบิดและเกิดไฟไหม้ และมีสารเคมีฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมาก ถ้าเราในฐานะเป็น HR  ท่านจะให้ความรู้ วิธีการดูแลตนเองอย่างไร และสร้างขวัญกำลังใจอย่างให้กับพนักงาน ผมใช้คำถามนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ทุกท่านได้แสดงความคิดมากันได้เลยครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล