พนักงานนำอุปกรณ์ทำงานกลับบ้าน เกิดความเสียหายต่อลูกค้า ถือเป็นอุบัติเหตุไหม แล้วออกใบเตือนได้หรือเปล่า ?

หากพนักงาน นำอุปกรณ์ที่สำคัญประจำที่ทำงาน กลับบ้านไปตอนกลางคืน โดยรู้ตัว แล้วเข้าในรุ่งขึ้น ตรงกับวันหยุดและยังไม่รีบนำมาคืน จนเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า แบบนี้สามารถให้ใบเตือนได้ไหมคะ แล้วจะให้เหตุผล ความผิดว่าอย่างไร ขาดความรับผิดชอบจนเกิดผลกระทบต่อการทำงานได้ไหมคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • กรณีนำอุปกรณ์ที่สำคัญกลับบ้าน ต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อนทุกครั้ง โดยผู้มีอำนาจอนุมัติ จึงจะนำออกจากบริษัทได้

  จากคำถามไม่มีข้อมูลว่าพนักงานเอาไปทำอะไร จนเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า ให้แยกเป็น 2 กรณีค่ะ

  1. ข้อร้องเรียนดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือไม่  เสียหายอย่างไร หากมีข้อเท็จจริงตามนี้ ทางบริษัทสามารถพิจารณาความผิดทางวินัย  การลงโทษกระทำได้ตั้งแต่ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การพักงาน การเลิกจ้าง ข้อควรระวัง การลงโทษทางวินัย
  ทุกกรณีให้อ้างอิงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
    
  2. ข้อร้องเรียนดังกล่าว เป็นเรื่องทั่วไป ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อบริษัท ก็ให้ลงโทษสถานเบาโดยการตักเตือนด้วยวาจาและให้ทำหนังสือ
  ตักเตือนไว้เป็นหลักฐาน

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  30 ธันวาคม 2021 21:57 น.
  ต้องดูเจตนา และกฎระเบียบของบริษัท ว่าเขียนไว้ว่าอย่างไร
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล