ขอสอบถามเพื่อนสมาชิก HR BOARD: Career Path ของ HR ในปี 2021 มีอะไรบ้าง ?

ผมคิดว่าเพื่อนๆ สมาชิกมีตำแหน่งหรือความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปในสายงานทรัพยากรบุคคล ผมเลยอยากจะตั้งกระทู้นี้เพื่อชวนให้แต่ละท่านเล่าอย่างสั้นๆว่าท่านเองอยู่ในแขนงย่อยไหนบนกิ่งก้านสาขาของสายอาชีพนี้ ทำไมถึงเลือกเส้นทางนี้ มีความท้าทายหรือข้อดีอย่างไร เหมาะกับคนแบบไหน และจะไปให้ถึงจุดที่ยืนอยู่ได้อย่างไร

นอกจากนี้อยากทราบว่าเมื่อมองภาพกว้างอย่างที่สุดแล้ว HR สามารถแบ่งแยกย่อยเป็นด้านไหนได้บ้าง (เอาบริบทประเทศไทย) เพื่อให้กระทู้นี้สามารถใช้อ้างอิงหรือเป็นบันทึกของภาพสายงานนี้ในปีปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์กับ HR รุ่นใหม่ หรือ เพื่อนๆ  HR ที่กำลังเติบโตในสายงานหรือกำลังจะย้ายสายไปส่วนงานอื่นๆ


เพิ่มเติม: ท่านสามารถให้ความเห็นได้เช่นกันว่าเทรนด์ของสายงานนี้กำลังเดินไปในทิศทางไหนในอีก 5-10 ปีข้างหน้านี้


มาร่วมแลกเปลี่ยนกันครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

5 คำตอบ

 • Chanyachita Srichai
  Chanyachita Srichai
  02 ธันวาคม 2021 21:14 น.

  1.ทำไมถึงเลือกเส้นทางนี้ มีความท้าทายหรือข้อดีอย่างไร เหมาะกับคนแบบไหน และจะไปให้ถึงจุดที่ยืนอยู่ได้อย่างไร

     ชอบความยากของการบริหารจัดการคน และชอบการเรียนรู้ที่จะเข้าใจคน จึงเลือกทำงาน HR ค่ะ ข้อดีคือ HR เป็น Trend ที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาต่อยอดเพื่อตอบสนองต่อคน และบริบทสังคม สภาวะการณ์ใหม่ๆเสมอ จึงเป็น Field ที่ไม่มีนิ่งในการแสวงหาความรู้ ทำให้คนที่ชอบแนวนี้ สนุกไปกับการศึกษาเทรนด์ใหม่ๆ ตลอดเวลาค่ะ เหมาะกับคนที่ชอบความท้าทาย และคนที่มีความคิดบวก ชอบสร้างสรรค์ และ=v[dkiมีปฏิสัมพันธ์ ทำให้คนอื่นพัฒนาขึ้นค่ะ จะไปถึงจุดที่ยืนอย่างไร ตรงนี้แล้วแต่เป้าหมายค่ะ ถ้าเป้าหมายอยู่ที่ตำแหน่ง ก็ต้องพัฒนา สรรหาความรู้ สร้างการพัฒนาตนเองและไต่เต้าไปเรื่อยในแต่ละตำแหน่ง จนถึงจุดที่ตนเองต้องการ แต่ถ้าเป้าหมายคือได้ช่วยเหลือคนอื่น คุณทำงานตั้งแต่วันแรกก็สามารถทำงาน HR ช่วยเหลือคนอื่น สำเร็จได้แล้วค่ะ  

  2.เมื่อมองภาพกว้างอย่างที่สุดแล้ว HR สามารถแบ่งแยกย่อยเป็นด้านไหนได้บ้าง 
    
    ขอให้เปิดหาข้อมูลค่ะ ตามเวบไซต์ที่ให้ความรู้ต่างๆ เช่น HR Note.Asia สามารถให้ภาพข้อมูลนี้ได้ค่ะ

  3. เทรนด์ของสายงานนี้กำลังเดินไปในทิศทางไหนในอีก 5-10 ปีข้างหน้านี้
    เติบโตไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง แรงไม่มีตกค่ะสำหรับงาน HR และกำลังเดินไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงกับ Technology Digital ต่างๆตามที่มีการ disruption ทาง Technology เทคโนโลยีใหม่ๆ ผู้ที่ทำงานสายนี้ต้องรู้จักการใช้เครื่องมือ Platform ต่างๆ และสามารถนำ Data มาวิเคราะห์ได้ แบบที่เรียกว่า HR Analytic จะทำให้สามารถออกแบบ design ข้อมูลและวิเคราะห์ รวมไปถึงสร้างการตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในตอนนั้นได้ การทำงานที่เป็น function ซ้ำๆ routine จะหายไปเพราะสามารถใช้ AI ตอบสนองตรงนั้น เช่นงาน recruitment ในบางส่วน งาน payroll งาน Employee service เป็นต้น สิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับ HR ณ ปัจจุบัน จนถึงอนาคตคือ การเข้าใจธุรกิจของบริษัท การคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Data driven และการทำบทบาทหน้าที่เชื่อมโยงคนเข้าหากัน ซึ่งไม่มีตำแหน่งไหนในองค์กรที่จะทำได้ดีเท่ากับ HR  และ soft skill ที่ขาดไม่ได้ของ HR ทุกยุคคือ Empathy และ Coaching ค่ะ 

    ในยุคสมัยที่ AI มาแทนที่มนุษย์ แต่สิ่งหนึ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้คือ การเห็นอกเห็นใจ เข้าอกเข้าใจ สร้างขวัญและกำลังใจ เชื่อมโยงให้คนเข้าหากันด้วยศาสตร์และศิลป์ทางจิตวิทยาและประสบการณ์เชิงลึกในการรับมือกับคน ดังนั้นขอให้ผู้ที่จะเข้ามาในสาย HR ได้ภูมิใจว่า คุณจะทำในสิ่งที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ค่ะ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  17 พฤศจิกายน 2021 23:50 น.
  ผมใช้คำว่า HRBP หรือชื่อเต็ม Human Resource Business Partner
  ต้องคอยช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์มองในภาพรวม ธุรกิจจะไปในทิศทางใด ไม่่ใช่มานั่งดู การอบรม การทำเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องคอยวางแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในองค์กรให้ทุกคนมีส่วนร่วม ต้องคอยเป็นทั้งที่ปรึกษา การให้คำแนะนำในการบริหารคนกับ หน่วยงานต่างๆได้ เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Rangsri Kowiwattanakan
  Rangsri Kowiwattanakan
  17 พฤศจิกายน 2021 23:37 น.
  เส้นทางสาย HR นั้นอาจมาจากทางตรงคือเรียนจบมาโดยตรงหรือทางอ้อมคือจบไม่ตรงสาย แต่ขวนขวายจนได้ทำเพราะรู้ว่างานที่ทำคือสิ่งที่เราชอบ ความรับผิดชอบในสายงานทรัพยากรบุคคลที่เคยดูแลมาก็คืองานสรรหาจัดจ้างทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานหน้าร้าน พนักงาน Office ผู้บริหารระดับสูง เป็น Trainer, เป็นที่ปรึกษา ทำ HR Share serviceม  HR Business Partnership และงานวินัย 

  งานทุกงานมีความยากง่ายแตกต่างกัน โดยเราต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ ไม่ดูถูกงานคนอื่นที่เรายังไม่เคยทำ และที่สำคัญต้องชอบเรียนรู้ และขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในตำแหน่งนั้นๆให้นานพอสมควรจนมีความรู้และประสบการณ์พอเพียงที่จะไปถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรื่องนั้นๆได้จริงๆ

  งาน HR ในอนาคตต้องตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยมีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรและหน่อยงานที่เราทำงานอยู่ เราไม่สมารถนำทุกอย่างของบริษัทนึงมาใช้กับอีกบริษัทนึงได้ เพราะมีความต่างเรื่องคนและงบประมาณ ดังนั้น HR ที่ดีจึงควรที่จะเสนอสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กร เหมาะสมกับพนักงาน และธุรกิจที่เราทำงานอยู่
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ปราโมทย์ ลาภธนวิรุฬห์
  ปราโมทย์ ลาภธนวิรุฬห์
  17 พฤศจิกายน 2021 17:56 น.
  จากประสบการณ์ทางด้าน HR ที่ดูแลในส่วนสายงาน HR Full Function รวมถึงงานด้านกฎหมาย และทางด้านไอที ซึ่งจากประสบการณ์ที่หลากหลายในสายงานธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, บรรจุภัณฑ์, พลังงาน, ก่อสร้าง และธุรกิจค้าปลีก 
  สำหรับความเห็นเกี่ยวกับเทรนด์ของสายงาน HR ในอนาคตมีความเห็นดังนี้ครับ

  1. มุ่งเน้นการปรับตัวและพัฒนาทักษะให้ก้าวทันสู่การพัฒนาของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานไปโดยสิ้นเชิง เช่น การทำงานโดยการ Work From Home / Work Anywhere /  Work Anytime

  2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน หรือ Disruptions  ดังนั้นจึงควรพัฒนาทักษะความสามารถในสายงานจากความชำนาญเฉพาะสายงาน Specialist เพื่อก้าวเป็นผู้ที่มีความชำนาญที่หลากหลาย Generalist เนื่องการเปลี่่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีความสำคัญต่องาน และงานบางสายงานอาจจะไม่มีให้ทำในอนาคตและมีความสำคัญในการใช้คนทำงานลดลง เช่น งานทางด้าน Payroll / Training เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการทำงานแทน 

  3. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงาน/การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลช่วยในการวางแผนตัดสินใจ เช่น การใช้เทคโนโลยี AI ช่วยหาพนักงาน-การคัดกรองใบสมัคร / การใช้ HRIS ใช้ในการประมวลผลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

  การปรับตัวในอนาคตของสายงาน HR ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร HR ก็ยังคงมีความสำคัญต่อองค์กรแต่ขึ้นอยู่กับ role นั้น ๆ ที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องมีความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์หรือการผลักดันการเปลี่ยนแปลงองค์กร  HR ควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะที่หลายหลายทั้งในสายงานของตนเอง-ความรู้ในธุรกิจที่ดูแล-ความรู้ทางด้านไอที เป็นต้น เพื่อที่ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ 


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  16 พฤศจิกายน 2021 23:49 น.
  การเติบโตในทุกๆ สายงาน สามารถเติบโตได้ทั้งในแนวตั้ง และ แนวนอน  สำหรับงานในสาย HR ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ถ้าแบ่งตามฟังก์ชั่นการทำงานจะมีหลักๆ อยู่ ดังนี้ 1. Recruitment 2. HR Business Partnership 3. Compensation and benefit 4. Training 5.HR Share service 6. HR Compliance 7.HRIS   
       ทีนี้การเติบโตในสายงาน HR สามารถเติบโตได้ในทางตรง แนวตั้งคือ การได้รับการ Promotion ประจำปี หรือบางทีมี Sub-band ต้องมีการขยับปรับ Sub-band ย่อยก่อน อธิบายง่ายๆ คือ การเติบโตแนวตั้ง เราจะได้รับการปรับตำแหน่งจาก Junior เป็น Senior จาก Senior เป็น Manager ในฟังก์ชั่นงานของเรา
       การเติบโตในแนวนอน เนื่องจากเรามองแล้วว่าหนทางการได้รับการปรับตำแหน่งมีเงื่อนไขที่ยากลำบาก ประกอบกับปัจจัยต่างๆ เช่นอาจไม่ชอบงานที่ทำในฟังก์ชั่นงานนี้เลย อยากขอย้ายไปทำฟังก์ชั่นงานอื่น เช่น ทำงานด้าน Recruitment มาสักระยะเริ่มเบื่อแล้ว อยากขอไปทำงานฟังก์ชั่น HR Business Partnership ก็สามารถทำได้ถ้าผ่านการสัมภาษณ์โอนย้ายภายใน วิธีการนี้เป็นการเติบโตในแนวนอน เพื่อให้เราได้หลายฟังก์ชั่น รองรับการเติบโตเป็น Manager ในอนาคตได้ เพราะเงือ่นไขในการเป็น Manager อาจต้องรู้มากกว่า 1 ฟังก์ชั่นงานของ HR เช่น ต้องรู้ Recruit  HRBP Training  เพื่อเป็นพื้นความรู้และประสบการณ์ในงาน แต่ละฟังก์ชั่นอาจแข็งแรงไม่เท่ากัน ก็เป็นได้  การเติบโตแนวนอน เหมือนเป็นการได้เรียนรู้ และเติบโตในอนาคต

       ส่วนฟังก์ชั่นงาน HR แบบไหนเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง อะไรเป็น Pain point ในฟังก์ชั่นงานนั้นๆ น่าจะมีผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นมาแบ่งปันครับ เพราะคำถามหัวข้อนี้ ต้องตอบยาวๆ เลยทีเดียว  น่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล