Feedback และ Performance Feedback แตกต่างกันอย่างไร ?

ปัทมวรรณ
ปัทมวรรณ
10 มีนาคม 2021 15:43 น.
อยากรู้ว่า Feedback และ Performance Feedback แตกต่างกันอย่างไร ขอบคุณค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • Feedback คือการสะท้อนเรื่องระว่างการทำงานเพื่อให้มีการพัฒนาเพื่อให้การทำงานดีขึ้น แต่ Performance feedback เป็นการให้ข้อมูลในช่วงของการประเมินผลงานตามรอบของการประเมิน และแนะนำแนวทางว่าผู้ที่ถูกประเมินต้องปรับอะไรบ้าง ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนขั้นตำแหน่งงานครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือที่เรียกกันว่า Feedback นั้นเป็นการสะท้อนมุมมองของผู้ให้ Feedback ต่อผู้รับ Feedback “ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง” ส่วน Performance Feedback คือการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลในสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การปรับตัวและการหาวิธีการในการพัฒนาตนเองให้สามารถทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล