พนักงานส่วนไลน์การผลิต ขาดความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทกำหนดขึ้น เนื่องจากทำงานไม่ทันกลัวไม่ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้

ในฐานะตัวแทนของฝ่าย HR จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างไร

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  13 พฤศจิกายน 2021 23:02 น.
  อีกกรณีหนึ่ง กิจกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างไร และจะทำอย่างไรให้ทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมนั้น อันนี้เป็นคำถามที่ต้องไปพิจารณาดูครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  12 พฤศจิกายน 2021 23:00 น.
  การที่พนักงานไม่ร่วมกิจกรรมของบริษัท HR ต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่พนักงานไม่ร่วมกิจกรรมว่า ไม่ร่วมกิจกรรมเพราะอะไร แล้วแก้ที่ต้นเหตุ เช่น
  1. พนักงานไม่ร่วมกิจกรรมเพราะ กิจกรรมไม่น่าสนใจ พนักงานไม่เห็นถึงประโยชน์ เช่น การประชุมที่ไม่มีข้อสรุป ไม่มีหัวข้อที่ชัดเจน สาเหตุนี้สามารถแก้ไขจากการปรับกิจกรรมให้มีความน่าสนใจเพื่อดึงดูดพนักงานให้เข้าร่วม
  2. พนักงานไม่ร่วมกิจกรรมเพราะ งานยุ่งจริง ๆ ทำงานไม่ทันเวลา จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม การแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทำโดยการเพิ่มพนักงาน หรือลดเวลากิจกรรมลง หรือการหากระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้น การลดงานที่ซ้ำซ้อนหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้พนักงานมีเวลาใมนการร่วมกิจกรรม
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  10 พฤศจิกายน 2021 20:43 น.
  ก็ต้องกลับไปคิดต่อว่า กิจกรรมนั้นสำคัญกว่างานที่ทำอยู่ หรือส่งผลกระทบหรือเปล่า ถ้าได้คำตอบว่าไม่กระทบก็ชี้แจ้งและสื่อสารพนักงานได้ แต่ถ้าตรงกันข้าม ถ้าเป้าหมายคืองานต้องส่งลูกค้าให้ทันเวลา พนักงานย่อมเลือกที่จะทำงานก่อนครับ เรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ แค่วิเคราะ์และสรุปให้ได้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล