ขอสอบถามในเชิงการเงิน (และความคุ้มค่า) ของการจัด “สวัสดิการ” ให้พนักงาน

Wipanee
Wipanee
29 มีนาคม 2021 11:49 น.
ขอถามคำถามในมุมมองของฝั่งนายจ้าง/ เจ้าของธุรกิจ /HR ที่ทำเกี่ยวกับ Employee engagement หน่อยค่ะว่า อะไรคือความพอดี อะไรคือหลักคิด ในการที่เราจะจัดสรรงบประมาณบริษัทเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงาน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเงินที่จ่ายไปมันมี Return in investment ที่ดี ที่ถามไปทั้งหมดไม่ใช่เพื่อจะเอาไปปรับลด Cost อะไรนะคะ แค่อยากใช้เงินไปกับสิ่งที่คุ้มค่าและพนักงานก็อยากได้มันจริงๆ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  23 ตุลาคม 2021 20:08 น.
  คำนวณตามแบบ ROI ตามนี้ครับ
  สูตร รายได้-ต้นทุน/ต้นทุน 

  ถ้ามากกว่า > 1 ขึ้นไปถือว่าคุ้มแล้ว
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Pisara Lumpukdee (Vandy)
  Pisara Lumpukdee (Vandy)
  30 มีนาคม 2021 23:05 น.
  สิ่งแรกคือการรู้งบประมาณสำหรับจัดสรรเพื่อ “สวัสดิการ” ก่อน หลังจากนั้น เอาข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ อาจจะเป็นการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการโดยเฉพาะที่จัดทำขึ้นมาเฉพาะกาล หรือ เป็นข้อมูลที่ได้จากการทำสำรวจ Employee Engagement Survey ตาม cycle ประจำ ซึ่งหลายๆองค์กร Engagement Survey ดังกล่าวมักจะมีคำถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของสวัสดิการอยู่แล้ว มาจัดลำดับความสำคัญตามคะแนน และให้สอดคล้องกับงบประมาณ

  ตัวอย่างคำถามที่มักใช้ ได้แก่ คุณมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรให้ในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน (คำถามนี้อาจใช้ likert scale ในการวัด) หรือการใส่ประเภทสวัสดิการที่มีอยู่ หรือที่กำลังจะเพิ่มในแบบสอบถาม แล้วให้พนักงานเรียงลำดับจากที่สิ่งชอบมากไปหาน้อย หรือการใช้คำถามปลายเปิดเสริม เช่น คุณอยากให้มีสวัสดิการอะไรที่องค์กรยังไม่มี เป็นต้น

  ส่วนการวัด ROI ก็สามารถทำได้หลาย dimensions เช่นวัดในแง่แรงจูงใจที่ก่อให้เกิด performance ก็สามารถทำง่ายๆ แบบการทำ benchmark ดู performance ว่าก่อน roll out สวัสดิการตัวใหม่ กับหลังให้สวัสดิการตัวใหม่ ต่างกันอย่างไร ถ้าวัดในแง่ว่าสวัสดิการสามารถดึงดูดบุคลากรได้ดีขึ้นหรือไม่ ก็อาจจะดูจากจำนวนการตอบรับ offer หลังจากเสนองานให้กับผู้สมัครงาน และในบางองค์กรโดยเฉพาะในต่างประเทศ ยังดูไปถึง quality ของพนักงานที่รับเข้ามาใหม่ด้วยว่า มี performance อยู่ในระดับสูงกว่ากลุ่มก่อนๆที่รับเข้ามาหรือไม่ ซึ่งก็เป็นการบอกว่า สวัสดิการตัวใหม่สามารถดึงดูดคนที่มีคุณภาพกว่าเดิมได้หรือไม่ หรือถ้าวัดในแง่ engagement หรือ retention ก็ดูจำนวนการลาออกของพนักงานว่าลดลงหรือไม่ หลังจากมีการเพิ่มสวัสดิการดังกล่าวเข้าไป เป็นต้น

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล