ในยุค Disruption ที่ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนโยบาย หรือแผนงาน ซึ่งบางครั้งก็ต้องการ Knowledge หรือ เทคนิคใหม่ๆ ที่อยู่นอกตำรามาปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาตรงหน้า

แต่ก็ต้องมาพบกับผู้บริหาร (วัย Baby Boomer) ที่นำประสบการณ์ของตนมาเป็นกำแพงประสบการณ์ปิดโอกาสไอเดีย หรือเทคนิคใหม่ๆที่จะเข้ามาพัฒนาองค์กร ปัญหานี้นอกจากจะส่งผลให้องค์กรมีปัญหาเรื่องการแข่งขันในตลาดแล้ว ยังส่งผลให้พนักงานที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เริ่มทยอยลาออก หรือมีสัดส่วนที่น้อยลงเรื่อยๆ (ไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเพิ่ม) แล้วยังพบกับปัญหาสูญเสียพนักงานที่เก่งอีกด้วย

ในฐานะของ HR เราสามารถรับมือ กับแก้ปัญหานี้ได้ยังไงบ้างครับ?

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล