อยากทราบขั้นตอนการยื่นขอรับเงินกองทุนเงินทดแทน สามารถยื่นได้นกรณีใดได้บ้าง เนื่องจากเป็น HR มือใหม่ อยากเรียนรู้เรื่องนี้ต้องไปศึกษาจากแหล่งใดได้บ้าง

อยากทราบขั้นตอนการยื่นขอรับเงินกองทุนเงินทดแทน สามารถยื่นได้นกรณีใดได้บ้าง เนื่องจากเป็น HR มือใหม่ อยากเรียนรู้เรื่องนี้ต้องไปศึกษาจากแหล่งใดได้บ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล