บริษัท มีคำสั่งให้พนักงานย้ายไปทำงานต่างจังหวัด แต่พนักงานไม่ต้องการย้ายไป บริษัทจะเลิกจ้างได้หรือไม่

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
  • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
  • การศึกษา/วิชาการ
  • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- Expert Partner : www.HREX.asia (HR Community)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action
- PDPA

01 ตุลาคม 2021 21:22 น.
เนื่องจากมีการปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กร บริษัท จึงมีคำสั่งให้พนักงาน จำนวนหนึ่งไปทำงานต่างจังหวัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ หากพนักงานไม่ต้องการไป บริษัทจะเลิกจ้างได้หรือไม่ และการเลิกจ้างในกรณีนี้ จะเข้าข่ายการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่  

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล