ฝึกอบรมที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ ทางบริษัทเชิญวิทยากรมาบรรยาย แต่ปรากฎว่าปิดกล้องกันหมด เรียกก็ไม่มีใครตอบ

ฝึกอบรมที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ ทางบริษัทเชิญวิทยากรมาบรรยาย แต่ปรากฎว่าปิดกล้องกันหมด เรียกก็ไม่มีใครตอบHRD มีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • วิธีแก้ปัญหาโดยย่อค่ะ 

  -          ทาง HRD ควรชี้แจง ทำความเข้าใจกับพนักงาน และกำหนดกติกา ให้ชัดเจน โดยระหว่างการอบรมทุกคนต้องเปิดกล้อง หรือให้มานั่งอบรมในห้องเดียวกัน จัดที่นั่งแบบระยะห่าง 
  -          ประสานงานไปยังต้นสังกัด ขอความร่วมมือให้ช่วยดูที่หน้าจอ ว่ามีใครปิดกล้องบ่อย ๆ หรือปิดกล้องนานเกินไป
  -          มีสิ่งจูงใจระหว่างการอบรม เช่น ตอบคำถาม ให้รางวัล (ขอให้วิทยากรช่วย)
  -          หารือกับวิทยากร ระหว่างการอบรม ขอวิทยากรกระตุ้นผู้เรียน สร้างการมีส่วนร่วม 
  (Class อบรมประมาณ 20-25 คน กรณี Class อบรม มีผู้เรียนมากก็จะทำได้ยาก)

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล