การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • การศึกษา/วิชาการ
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- Expert Partner : www.HREX.asia (HR Community)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action
- PDPA

28 กันยายน 2021 20:46 น.
พนักงานได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน โดยทางบริษัท ให้ Acting ในตำแหน่งหัวหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ผลปรากฎว่าเมื่อครบระยะเวลา 3 เดือน พนักงานดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานได้
ฝ่าย HR ได้รับมอบหมายให้แจ้งพนักงาน เหตุการณ์นี้ HR จะหาทางออกอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  29 กันยายน 2021 20:41 น.
  ใช้วิธีการตามจริง แต่ต้องมีชั้นเชิงในการ Feedback เพราะอะไร 1 2 3 ..... เพราะการสื่อสารเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่พยายามให้เจ็บน้อยที่สุดครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล