สวัสดิการของพนักงานแบบสัญญาจ้างกับแบบประจำ ต่างกันอย่างไรบ้างคะ ?

อยากสอบถามเรื่องสวัสดิการของพนักงาน ระหว่างพนักงานประจำ พนักงานที่เป็นสัญญาจ้าง 6เดือน หรือ 1ปี สวัสดิการตามกฎหมายแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ ?


คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ก่อนตอบคำถาม ขออนุญาตชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานก่อนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างพนักงานประจำ หรือพนักงานที่กำหนดระยะเวลาการจ้าง เมื่อคู่สัญญา(นายจ้าง+ลูกจ้าง)ได้ตกลงกันในการจ้างงาน ก็ถือได้ว่าเป็นพนักงานโดยถูกต้อง มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตามกฎมหมายเหมือนกัน ยกเว้นบางกรณีสำหรับการจ้างประเภทกำหนดระยะเวลาการจ้าง จะมีข้อตกลงอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย
  หมายเหตุ : การทำสัญญาจ้างแบบกำหนดเวลา ต้องไม่เกิน 2 ปี และมิใช่งานหลักของธุรกิจ

  ตอบคำถามให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ
  สวัสดิการตามกฎหมาย สำหรับพนักงานประจำ และพนักงานที่เป็นสัญญาจ้าง 6เดือนหรือ 1ปี หรือเรียกว่า "สัญญาประเภทกำหนดระยะเวลาการจ้าง" โดยพื้นฐานจะได้รับสวัสดิการตามกฎหมายเหมือนกัน 
  สวัสดิการวันหยุด  
  1.วันหยุดประจำสัปดาห์
  2. วันหยุดประเพณี ตามประกาศบริษัท ไม่น้อยกว่า 13 วันทำงานต่อปีโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ
  3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วันเมื่อทำงานครบ 1 ปี
  สวัสดิการวันลาต่าง ๆ  ดังนี้
  1. ลาป่วยตามจริง โดยได้รับค่าจ้าง 30 วันต่อปี
  2. ลาเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานโดยไม่นับเป็นวันลาป่วย
  3. ลากิจโดยได้รับค่าจ้าง 3 วันต่อปี
  4. ลาคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน
  5. ลาเพื่อทำหมันได้ ปีละ 1 ครั้ง
  6. ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
  7. ลาเพื่อเข้ารับการเตรียมพลตามหมายเรียกราชการ
  ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยทั่วไป บริษัท ต้องจัดให้มี
  ห้องปฐมพยาบาลในบริเวณสถานที่ทำงาน/น้ำดื่มสะอาดสำหรับหนักงาน/ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนพนักงาน
  สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม (ให้ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th) 

  เพิ่มเติมช่วง COVID-19 : สถานประกอบการ(นายจ้าง)ต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้าออกพนักงาน
  และจุดต่าง ๆ ให้เพียงพอแก่พนักงาน และอุปกรณ์การวัดไข้
   

   
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล