เครื่องมือการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร

สุดหล่อ หล่อมากฯ.
สุดหล่อ หล่อมากฯ.
22 กันยายน 2021 11:51 น.
ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นที่รู้จักต้องทำยังไงบ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • ขอแนะนำย่อ ๆ 3 ขั้นตอนค่ะ 

  1.       Give Knowledge คือ การให้ความรู้กับพนักงานในองค์กร ให้มีความเข้าใจถึงที่มา ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และประโยชน์ที่ทุกคนและองค์กรจะได้รับ เพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงต่อไปในอนาคต
  2.       Give Skill & Activity หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดทักษะ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงทักษะที่เป็น Soft skill ขอให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กร เป็นการกระทำ เป็นพฤติกรรมที่ต้องการให้พนักงานแสดงออก ไม่สามารถบังคับได้เหมือนเครื่องจักร ดังนั้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรจึงต้องใช้ทักษะการจูงใจ ทักษะการโน้มน้าวใจ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการใช้สื่อต่าง ๆ ทั้ง Off-line & On-line เพื่อรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน  
  3.       Give Counselling & Follow up คือการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการกำหนดผู้ที่จะเป็น Lead team ในแต่ละหน่วยงาน
  โดยให้มีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ

   

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Pramote Lab.
  Pramote Lab.
  22 กันยายน 2021 20:53 น.
  1. กำหนด core value /นโยบายขององค์กร และผลลัพธ์ที่ต้องการ
  2. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมพนักงานกลุ่มประเภทต่าง ๆ
  3. กำหนดทีมงาน/ตัวแทนแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบในการสื่อสารให้ทั่วถึง
  4. การนำไปปฏิบัติ โดยผู้นำ เช่น MD/ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนต่าง ๆ ต้องทำให้เป็นแบบอย่าง และจริงจัง
  5. การส่งเสริมเช่น การทำกิจกรรม หรือ การให้รางวัล เมื่อประสบผลสำเร็จ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล