จะมีการปรับเปลี่ยน competency อย่างไรในธุรกิจเสื้้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม และการปรับเปลี่ยนนั้นมาจากสาเหตุใด
ช่วยบอกแนวทางมาด้วยนะครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล