ปัจจุบันมีโปรแกรม HR ที่มาช่วยสนับการทำงานของ HR เป็นจำนวนมาก มีโปรแกรมใดบ้างที่ HR นำมาใช้แล้วได้ผลในการทำงานที่ดีขึ้น และแต่ละองค์กรควรเลือกใช้โปแกรมแบบไหนกันบ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • งานHR มีหลาย Function  การนำระบบมาใช้  ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร  งบประมาณ  ผู้ใช้งาน  และความพร้อมของข้อมูล  ซึ่งประเด็นสุดท้ายสำคัญมากและเป็นภารกิจหนักหน่วงมากหากไม่เคยเก็บข้อมูลมาก่อน แต่เป็นข้อดีที่การเก็บจะสมบูรณ์และมีรูปแบบตามที่ Program กำหนด

  ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยระบบ Payroll เนื่องจากเป็นงานคำนวณที่้ห้ามผิดพลาด และ สามารถทำซ้ำด้วยคำสั่งเดิม ไม่ต้องทำด้วย Excel อีกต่อไป   และสามารถเชื่อมไปเป็นการจ่ายสวัสดิการทั้งหมดในปัจจุบัน ที่เป็นปัญหามาคือ งานเข้ากะ  ควงกะ เปลี่ยนกะ  ที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อ Set ค่าเริ่มต้น

  ต่อมา  ลดปัญหากระดาษ จึงใช้โปรแกรมการลามาช่วย ซึ่งช่วยได้มาก   Leave On Line ซึ่งช่วยตรวจสอบวันลา ได้ดี  ลดเวลาในการอนุมัติ

  การเก็บข้อมูลเข้าและออกงาน  เพื่อคำนวณ OT และ สถิติการมทำงาน  จำเป็นสำหรับ โรงงาน  โรงแรม  ที่ทำงานเป็นกะ
  ปัญหาหนักหนามากคือ  กรณีเปลี่ยนกะ  ควงกะ  ทำข้ามวันข้ามคืน  ที่อาจต้องใช้  Manual มาประกอบ

  การรับสมัครงาน  การเก็บประวัติการอบรม  การประเมินผล  ก็นำ โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้งานแล้ว

  ยี่ห้อต่างๆ มีมากมายในตลาด แต่ละยี่ห้อไม่สมบูรณ์ 100 % ต้องมีการ Modify ให้เข้ากันได้กับหน่วยงานของเรา


   
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • sakun lee
  sakun lee
  14 มิถุนายน 2022 11:35 น.
  แต่ละองค์กรจะเลือกใช้โปรแกรมแบบไหน 
  ตอบ ขึ้นอยู่กับนโยบายและวัฒนธรรมขององค์กร ว่าเป็นแบบไหน แล้วอยากให้โปรแกรมเข้ามาล่วยในเรื่องใด เพราะโปรแกรม Hr จะมีหลาย Features อาทิ Time Attendance, Leave, OT , Approve , payroll เป็นต้น 
  ดังนั้นต้องสำรวจก่อนว่าองค์กรอยากได้ด้านใด
  โปรแกรม Hr มีหลายแบรนด์ อาทิ linklook, Bplus, Bamboohr เป็นต้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 •      โปรแกรมทางด้าน HR มีค่อนข้างหลากหลาย function และความต้องการในการใช้งานของแต่ละองค์กร 
        ทาง HR ก็จะต้องสำรวจความต้องการในการใช้งานของตนเองออกมาก่อนว่ามุ่งเน้นสำหรับเรื่องอะไร
  ซึ่งโปรแกรมสำเร็จทางด้าน HR อาจจะมีความเก่งแค่ทางด้านใด ด้านหนึ่ง เข่น payroll, Time อาจจะเป็น Tigersoft, Bplus, HRMI, HRMS เป็นต้น ถึวในโปรแกรมจะมีหลายโมดูล แต่อาจตะไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริงก็ได้ อาจจะมีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองหรือจัดหาโปรแกรมอื่นให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละองค์กร
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล