การให้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงาน การแชร์ข้อมูลระหว่างพนักงานและบริษัทเพื่อให้พนักงานสามารถตัดสินใจ วางแผนการทำงาน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีข้อมูลบางส่วนที่ยังคงต้องปิดเป็นความลับ ดังนั้นในมุมของ HR เราควรใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาว่าจะเปิดเผยข้อมูลใด เพราะอะไร

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล