พอมี Case Study หรือ ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา ทีมที่ดูแลสุขภาพจิตของพนักงานในองค์กร
อยากรู้ว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • ผมขอตอบให้เป็นแนวทางแบบนี้ก็แล้วกันครับ ใช้คำว่า คลีนิก HR โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เขียนข้อความ การติดต่อกับ HR ในการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิด แบบนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะมีการเปิดคลิก HR เพื่อเป็นเพื่อคลายทุกข์ ให้กับพนักงาน โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นสำคัญ อันดับแรกเลย เป็นการให้ความรู้สร้างความเข้าในเรื่องจิตวิทยา ให้กับระดับหัหน้างานหรือผู้จัดการ เพราะ HR ทำเพียงลำพังไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหัวหน้างาน ผู้จัดการแต่ละส่วนงานให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ จะเป็นประโยนช์มากๆกับพนักงาน และองค์กรครับ
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล