จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวัสโควิด - 19 ที่ทำให้เราต้องทำงาน WFH ไปจนถึงสิ้นปี

1. ด้านขวัญกำลังใจในการทำงาน : เราสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานยังไง สร้างกิจกรรมอะไรที่ทำให้พนักงานรู้สึกไม่ห่างเหิน
2. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิผลในการทำงาน : หัวหน้างานจะสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานอย่างไร ใช้การวัดผลและตัวชี้วัดอะไร เพื่อพิสูจน์ว่าพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล