หัวหน้างานมักใช้อำนาจหน้าที่ทำงานแบบเลือกปฏิบัติ  หัวหน้างานมักใช้อำนาจหน้าที่ทำงานแบบเลือกปฏิบัติ  โดยถ้าเป็นลูกน้องที่เป็นชาย การสั่งงานก็ให้งานจำนวนมาก แต่มีพนักงานหญิงคนหนึ่งเข้ามาทำงาน ได้ไม่นาน งานก๋ไม่ค่อยมอบหมาย ให้ทำงานสบายๆ และเวลาประเมินผลงานออกมาให้คะแนนสูงมาก และเป็นแบบนี้อยู่ประจำ  แบบนี้เราจะทำอย่างไรครับ ถ้าไปบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อ ท่านจะใช้วิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ แจ้งใครก็ไม่มีใครเชื่อ???

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล