หากพนักงานทำผิดพลาดจนเกิดความเสียหายด้านค่าใช้จ่าย เราสามารถให้พนักงานรับผิดชอบได้หรือไม่

อยากถามกว้างๆ ว่าเรื่องนี้ข้อกฎหมายว่าไว้อย่างไรบ้างคะ เพราะมีหลายตำแหน่งงานในบริษัทเลยทีเดียวที่ความผิดพลาดอาจหมายถึงการเสียหายด้านการเงิน เช่น บัญชี ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • Apinun Ruddist
  Apinun Ruddist
  24 มิถุนายน 2021 17:39 น.
  สำหรับการกระทำผิดในการทำงานจนทำให้บริษัทเกิดความเสียหายนั้น นายจ้างสามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ 

  ตามมาตรา 119 ของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ที่ได้กำหนดกรณีที่นายจ้างสามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
  2. จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  3. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
  4. ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด
  5. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร
  6. ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

  ทั้งนี้บริษัทก็ยังสามารถที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับพนักงานในแต่ละกรณี หากมีความผิดทั้งตามกฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่ง ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล