สำหรับคนที่ทำงาน HR โควิคทำให้ท่านเติบโตขึ้นอย่างไรบ้างคะ

พรชนิต
พรชนิต
18 มิถุนายน 2021 22:53 น.
มีเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าได้พัฒนาทักษะขึ้นอย่างมากมายเพราะสถานการณ์บังคับ หรือทำให้รู้จักตัวเองในแง่มุมไหนมากขึ้นบ้าง และคิดว่าส่งผลต่อการทำงานสายนี้ต่อไปหลังจากนี้ 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ชัญญชิตา ศรีชัย Chanyachita Srichai
  ชัญญชิตา ศรีชัย Chanyachita Srichai
  21 มิถุนายน 2021 00:15 น.
  โดยส่วนตัวรู้สึกว่า ทักษะที่เข้ามาอย่างรวดเร็วคือทักษะทางด้าน Digital,การใช้ Platform ใหม่ๆ ในการจัดการงาน บริหารโครงการ ติดตามงาน การประชุม online และการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทำงานค่ะ เช่นการฝึกอบรม การสอนออนไลน์ การทำ E-Learning Course ค่ะ ซึ่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์ทำให้เราต้องปรับตัว เข้าใจ และยอมรับด้วยดีกับการเปลี่ยนแปลงนั้นค่ะ
  และหากให้มองในมุมของสายงาน HR พบว่า สถานการณ์ Covid สร้างแรงกระเพื่อมในสายงาน HR ได้อย่างชัดเจน สำหรับผู้ที่ปรับตัว และสามารถไปต่อได้ จะมีมุมมองแบบ Growth Mindset ที่สู้ไม่ถอย และจะเรียนรู้ทุกอย่าง ใน skill ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จะพยายาม drive และนำพาคนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ มีความเชื่อในโอกาสที่มี และพร้อมเสียสละเวลาส่วนตัวให้พนักงานและองค์กร แบบผู้บริหารจะเห็นความสำคัญของ HR ในคราวนี้ และพบว่าว่า Ownership ของ HR นั้นมีมากจริงๆ ส่วนกลุ่มที่ไม่ปรับตัว จะทำให้เกิดผลกระทบกับอง์กรเช่นการไม่พยายามสรรหาความรู้ใหม่ ๆ ปรับตัวไม่ได้ ไม่ต้องการปรับ มองโลกในมุมลบ แบบคนที่มี fixed mindset บทสนทนาจะมีแต่สภาวะมืดมน แย่แล้ว ชีวิตอยู่แบบนี้ไม่ได้ ไม่สนใจพัฒนาตนเอง ปรับตัวไม่เป็น หดหู่ตลอด คิดว่าโรคระบาดป้องกันไม่ได้ ยังไงก็ตายแน่ๆ กลุ่มคนเหล่านี้จะนำพาองค์กรไปสู่หายนะ เพราะ mindset แรกเริ่มที่ทำให้เกิดความคิดลบ และนำไปสู่พฤติกรรมที่เป็นลบตลอดเวลา
  สิ่งที่คิดว่าส่งผลต่อสายงาน HR มีหลายอย่างค่ะ ขอยกตัวอย่างสิ่งที่เห็นได้ชัดนะคะ

  1) การทำงานที่ Multi task ของ HR การทำงานจะต้องการ HR แบบ Multi Skill พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว เรียนรู้
  2) Platform online ที่ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนเช่น Chatbot จะเข้ามาทำงานแทนงานเดิมๆของ HR และ การ Work form home เกิดขึ้น และมีต่อเนื่องตลอดไปแน่ๆค่ะ
  3) งานหลายอย่างจะลดจำนวนคนลง และมีเฉพาะคนที่เชี่ยวชาญและเป็น Key ในการดำเนินธุรกิจ งานที่เป็น routine เช่น Payroll,Recruitment จะถูกแทนที่ด้วย outsource งานที่ต้องใช้เวลาในการคิดงาน จะส่งต่อไปยัง Consultant เพื่อให้งานจบลงได้อย่างรวดเร็ว และได้ผลลัพธ์ที่ shortcut มากขึ้นด้วย
  4) Online training จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากขึ้น เนื่องจากได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว และมีความสะดวกในการจัดหลายอย่างเช่นลดค่าใช้จ่ายในการจัดนอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรมตามรูปแบบเดิม 
  5) ผู้บริหารและองค์กรเห็นความสำคัญของบทบาท HR และยอมรับในการเป็น Business Partner หากช่วงสถานการณ์ Covid ที่เกิดขึ้น HR perform การทำงานแบบ Proactive และเป็นเพื่อนคู่คิดในการสร้าง Transformation รูปแบบการทำงานไปแบบ New to Next Normal ได้จริง ตามความต้องการขององค์กร        

  ดังนั้น ผู้ที่ทำงานสาย HR ยังไปต่อได้อย่างดีใน Next Normal หากมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทันเทรนด์ วิเคราะห์ข้อมูลเป็น แก้ไขปัญหาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ รวมทั้งรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ HR ที่มีความสามารถดังกล่าว จะยังเป็นกลุ่มสายงานที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน และเป็นกลุ่มคนที่องค์กรเห็นว่า สร้างมูลค่าเพิ่มได้มหาศาลด้วย 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  18 มิถุนายน 2021 23:29 น.
  ส่วนตัวผมคิดว่าโควิด-19 เป็นการบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานแบบเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นต้องทำ จำเป็นต้องเปลี่ยน ในหลายๆ เรื่องครับ แต่สิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้เพิ่มเติมคือ โปรแกรมช่วยในการทำงานเพื่อใช้ในการวัดผลการทำงาน ซึ่งการเอาเทคโนโลยีหรือระบบการจัดการแบบวิศวกรรม มาใช้กับสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ บางทีมันก็วัดผลได้ยาก แต่ด้วยความที่เป็นระบบ เราต้องการเรียนรู้กับมัน เราต้องอดทน เรียนรู้ และเข้าใจระบบให้ได้ เพื่อเอางานด้าน HR ซึ่งเป็นสังคมศาสตร์ มาหยอดใส่ในระบบโปรแกรม แต่ผลที่ได้ มันสามารถมองเห็นงานได้หลายฟังก์ชั่นการทำงาน แต่ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดในวงจรการทำงานของ HR ครับ (HR Life Cycle)  

       การเรียนรู้ HR Digital เป็นสิ่งที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าอยู่เสมอครับ เพราะอนาคตเร็วๆ นี้ เราจะถูกบังคับให้ใช้มันให้ได้ทุกคน ไม่งั้นอาจไม่ได้ไปต่อครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล