ควรทำแบบฟอร์มในการประเมินผลแบบ 360 องศาอย่างไรดีคะ ?

อ้อยใจ
อ้อยใจ
09 มีนาคม 2021 17:59 น.
ขอปรึกษาเรื่องการประเมินแบบ 360 องศาค่ะ มีขั้นตอนเริ่มต้นในการทำแบบฟอร์มอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ขั้นตอนก่อนการสร้างแบบประเมิน 360 อยากให้พิจารณาขั้นตอนก่อนการออกแบบดังนี้

  1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 360 ให้ชัดเจน
  2. กำหนดปัจจัยการประเมิน (เช่นเกณฑ์พฤติกรรมที่แสดงออก,Competency,Core Values)
  3. กำหนดระดับการประเมิน (Rating Scalee,ระบบ Grading)
  4. ออกแบบใบประเมินตามปัจจัยในข้อ 2 
  5. เชื่อมโยงผลจากการประเมิน 360 ตามวัตถุประสงค์การใช้งานในข้อ 1
  6. หากมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ควรหาระบบ (IT Syetem) มาช่วยในกระบวนการประเมิน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล