ขอทราบหน่อยค่ะว่าสำหรับ Exit interview หรือแบบสอบถามลาออกจะมีถามเรื่องอะไรบ้างคะ

BasicallyPam
BasicallyPam
24 พฤษภาคม 2021 19:42 น.
สวัสดีเพื่อนๆสมาชิก อยากรู้ว่าโดยปกติแล้วแบบสำรวจหรือแบบสอบถามเวลาพนักงานลาออกเอง แนวทางคำถามจะประมาณไหนคะ มีหมวดหมู่ไหนบ้าง /ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  30 ตุลาคม 2021 22:06 น.
  สภาพแวดล้อมการทำงานเป็นอย่างไร
  เนื้อหาของงาน
  คุณลักษณะของงาน
  หัวหน้างาน
  เป็นต้น

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Adul​  Suden
  Adul​ Suden
  24 พฤษภาคม 2021 23:06 น.
  การที่พนักงานอยู่กับ องค์กร แล้วมาขอลาออกนั้น  ควรที่จะให้พนักงานได้กรอกแบบ Exit interview โดยมีแนวคำถามดังนี้
  1.สาเหตุหลักที่พนักงาน ตัดสินใจลาออก
  2.งานที่จะไปทำใหม่นั้น  มีส่วนที่ดีจากบริษัท อย่างไร
  3.สวัสดิการ ค่าจ้าง  เงินเดือน ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับบริษัท ใหม่เป็นอย่างไร
  4.การประเมินผลงาน ของบริษัท มีความยุติธรรมต่อพนักงาน หรือไม่ 
  5.ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงาน หรือ ความเป็นธรรม กับพนักงานหรือไม่
  6.พนักงาน ได้มีส่วนเสนอความคิดเห็น ในการทำงาน หรือ การปรับปรุงงาน เพียงใด
  7.ผู้บริหารระดับสูง ขององค์กร มีความจริงใจ ที่จะถือว่าพนักงาน เป็นผู้มีส่วนร่วมและ ความสำเร็จก้าวหน้า ขององค์กรเพียงใด  ตลอดจนให้ ข้อมูลที่ให้กับพนักงาน อย่างไร
  8.การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ในแผนกเดียวกันหรือต่างแผนก  มีความสัมพันธ์กันเพียงใด 
  9.ขั้นตอน ในการดำเนินการทางวินัย ขององค์กรมีความยุติธรรมเพียงใด  และ หากไม่ได้รับความยุตุิธรรม ท่านมีชอ่งทางใดในการ ร้องทุกข์
  10.การดูแล พนักงาน ของฝ่าย HR กับพนักงาน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
  11.เมื่อท่านได้ลาออกไปแล้ว ท่านจะแนะนำ หรือ บอกกล่าวกับบุคคลภายนอกอย่างไร  จะแนะนำ ชักชวน ให้ผู้มาร่วมงานกับบริษัท หรือไม่
  12.ขอให้ท่านได้ ให้คำแนะนำ กับการพัฒนา ปรับปรุง บริษัทในอนาคต 


  การกรอก แบบ สอบถามนั้น ควรให้ พนักงานได้ ตอบเป็การอิสระ  และนำเสนอต่อ HR โดยตรง และ เสนอกับผู้บริหาร องค์กรโดยตรง
  เป็นความลับ  ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานที่ลาออก  ตอบคำถาม ด้วยความเป็นอิสระ ไม่ต้องเกรงต่อสิ่งใด 


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล