โดยปกติแล้ว เวลาที่เพื่อนๆ มีคำถามเกี่ยวกับ "กฎหมายแรงงาน" เช็คกันที่ไหนครับ

freedainty
freedainty
17 พฤษภาคม 2021 19:28 น.
ขอแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ ครอบคลุมและเคยเข้าไปใช้จริงๆ ของแต่ละคน เพื่อเอาไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • บุษรา คุปกาญจนา
  บุษรา คุปกาญจนา
  25 พฤษภาคม 2021 10:59 น.
  HR อย่างเราๆสามารถเพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมายแรงงานได้ตามช่องทางต่อไปนี้ค่ะ 
  1. ในกรณีศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้สามารถติดตามได้จากเพจความรู้ต่างๆตามช่องทางเพจ Facebook เช่น เพจกฎหมายแรงงาน โดยอาจารย์ ตรีเนตร สาระพงษ์และทีมงาน หรือ เพจคลีนิคกฎหมายแรงงาน โดยอาจารย์ ยิ่งพร อินทร์ศรีชื่นและทีมงาน และเพจต่างๆที่ผู้รู้สร้างขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้ 
  2. กลุ่ม Line Application กลุ่มเปิดที่สร้างขึ้นเพื่อพูดคุยเรื่องทั่วไปของงานฝ่ายบุคคลรวมไปถึงกฎหมายแรงงานพร้อมคำแนะนำในการนำไปประยุกต์ใช้ เช่น HRคิดเรื่องคน , HR นอกตำรา เป็นต้น 
  3. การสืบค้นจากฎีกาพิพากษาคดีแรงงานเก่าๆที่สามารถค้นหาได้บน google พร้อมทั้งตัวบทกฎหมาย พรบ คุ้มครองแรงงานและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  4. การติดต่อขอความรู้เพิ่มเติมไปยังกองนิติการ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานพื้นที่ที่บริษัทสังกัดอยู่ตามเบอร์ติดต่อตามเวลาราชการ 

  เป็นต้นค่ะ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ โดยมีทั้งการหยิบยกข้อกฎหมาย ข้อหารือ และคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานให้ได้ศึกษา
  คือ เว๊บไซต์ของ กองนิติการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  แต่ทั้งนี้ก็ควรทำความเข้าใจเบื้องต้น จากหนังสือ กฎหมายแรงงานทั่วไป เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน
  เช่น หนังสือกฎหมายแรงงาน ผู้เขียน อ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ หรือ อ.รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ ครับ
   
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล