ขอแนะนำเรื่องการวางแผนงานในสภาวะแวดล้อมที่บริษัทมี “ทิศทาง” (Direction/Vision/Mission)ไม่ชัดเจน (เปลี่ยนค่อนข้างบ่อยใน 1 ไตรมาส)

Pichai
Pichai
28 เมษายน 2021 16:19 น.
ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างที่ควบคุมไม่ได้ทำให้เราต้องทำงานในสภาพแบบนี้ไปก่อน เราในฐานะ HR manager จะวางแผนงานอย่างไรดีคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ทิศทาง (Direction/Vision/Mission) เป็นส่วนที่ธุรกิจวางเป้าหมายในอนาคตอันไกลและอันใกล้ ซึ่งส่งผลต่อระบบการทำงานของพนักงานทุกสายงานของธุรกิจ แต่ในฐานที่เป็น HR Manager จะวางแผนงานอย่างไร จึงอยากแนะนำว่าระบบงานกลยุทธ์บุคคล เราก็สามารถสร้างและพัฒนาพื้นฐานงาน HR ได้เลยครับ โดยไม่จำเป็นต้องโยงกับ Vision Mission อาทิเช่น ระบบค่าจ้างและผลตอบแทน (Compensation and benefits Management), การกำหนดเส้นทางอาชีพ (Career Management), ระบบการประเมิน (Performance Management) หรือบางงานของ HR เราสามารถทำปรับให้ดีขึ้นได้ทันทีเลยครับ

  ในส่วนการพัฒนาบุคคลากรความไม่ชัดเจนนี้ คือ "ความชัดเจน" แล้วครับ เพราะการเปลี่ยนแปลงบ่อยเราในฐานะ HR Manager ก็ต้องสร้าง skills ที่ให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ได้ หรือสร้างทักษะใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อรอบรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ครับ ส่วนการพัฒนาตามกฏหมายก็จัดให้พนักงานตามปกติเลยครับ 

  ทั้งนี้จากงานที่กล่าวมาก็เรียกได้ว่า เป็นตัวระบบงานบุคคล ซึ่งเนื้อหาภายในหรือบริบท (Context)  บางส่วนอาจไม่ชัดเจนมาก แต่ก็ค่อยปรับและเปลี่ยนตามความชัดเจนของ Direction/Vision/Mission ขององค์กรอีกทีครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ทิศทาง (Direction/Vision/Mission) เป็นส่วนที่ธุรกิจวางเป้าหมายในอนาคตอันไกลและอันใกล้ ซึ่งส่งผลต่อระบบการทำงานของพนักงานทุกสายงานของธุรกิจ แต่ในฐานที่เป็น HR Manager จะวางแผนงานอย่างไร จึงอยากแนะนำว่าระบบงานกลยุทธ์บุคคล เราก็สามารถสร้างและพัฒนาพื้นฐานงาน HR ได้เลยครับ โดยไม่จำเป็นต้องโยงกับ Vision Mission อาทิเช่น ระบบค่าจ้างและผลตอบแทน (Compensation and benefits Management), การกำหนดเส้นทางอาชีพ (Career Management), ระบบการประเมิน (Performance Management) หรือบางงานของ HR เราสามารถทำปรับให้ดีขึ้นได้ทันทีเลยครับ

  ในส่วนการพัฒนาบุคคลากความไม่ชัดเจนนี้ คือ "ความชัดเจน" แล้วครับ เพราะการเปลี่ยนแปลงบ่อยเราในฐานะ HR Manager ก็ต้องสร้าง skills ที่ให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ได้ หรือสร้างทักษะใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อรอบรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ครับ ส่วนการพัฒนาตามกฏหมายก็จัดให้พนักงานตามปกติเลยครับ 

  ทั้งนี้จากงานที่กล่าวมาก็เรียกได้ว่า เป็นตัวระบบงานบุคคล ซึ่งเนื้อหาภายในหรือบริบท (Context)  บางส่วนอาจไม่ชัดเจนมาก แต่ก็ค่อยปรับและเปลี่ยนตามความชัดเจนของ Direction/Vision/Mission ขององค์กรอีกทีครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  08 พฤษภาคม 2021 16:26 น.
  Mission และ Vision องค์กร ตามมาด้วยกลยุทธ์องค์กร และส่วนของ Direction เป็นสิ่งทำให้ Mission และ Vision และกลยุทธ์ ขององค์กรสำเร็จ 

  Mission และ Vision องค์กร จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนอกจากเปลี่ยนผู้บริหาร เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เปลี่ยนลักษณะธุรกิจ
  กลยุทธ์และ Direction เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ภายใต้ปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ Mission และ Vision องค์กรประสบความสำเร็จตามระยะเวลาที่ตั้งไว้

  ที่สอบถามว่าทิศทางไม่ชัดเจน ในทุกอย่างที่กล่าวข้างต้น ผมอาจจะแชร์ประสบการณ์พอได้บ้างนิดหน่อยครับ ในบทบาท HR Manger ทำยังไงดี HR งานมันกว้างมากนะครับ มีหลาย Function เลยทีเดียว  ถ้าตอบแบบกว้างๆ หน่อย ก็ HRD กับ HRM  พอเป็น HR Manager มันก็กว้างมากๆ แต่เอาแบบนี้นะครับ  ลองขึงงานจาก HR Life Cycle ดู ว่าอะไรที่ต้องทำภายใต้การวางแผนยาวๆ ก็ขอ Direction เป็นช่วงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ในระยะยาว เช่น อัตรากำลังในปีนี้ ต้องสรรหาอีก 10 อัตราภายใน Q2 ของปีนี้ ดังนั้นก่อนการสรรหาต้องออกเอกสารใบขอกำลังคนให้หัวหน้าแต่ละระดับพิจารณา เมื่อได้เอกสารดังกล่าวแล้วเริ่มสรรหาให้ทันตาม SLA  หรืองานด้านการสร้าง Career ให้พนักงาน เช่น Promotion พนักงานประจำปี เนื่องจากปีนี้มีวิกฤต อาจลด Budgeting ด้านนี้ก็เป็นได้ อาจเหลือปรับเงินประจำปีเท่านั้น  ประมาณนี้นะครับ น่าจะพอเห็นภาพบ้างสักหน่อยนะครับ

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล