เราจะหลีกเลี่ยง “ไบแอส” เวลาที่บริษัทใช้การหาคนด้วยการ “แนะนำของพนักงานภายใน” (referral) ได้อย่างไรคะ

hideousbet
hideousbet
16 เมษายน 2021 12:52 น.

ใครบ้างที่มีสิทธ์แนะนำและเสนอชื่อ แล้วคนกลุ่มนี้ต้องผ่าน process การคัดเลือกเหมือนกับคนอื่นๆ ที่สมัครเข้ามาด้วยวิธีปกติด้วยหรือเปล่าคะ และเราควรจะแยกผู้แนะนำออกจากการสัมภาษณ์หลักด้วยหรือเปล่าคะเพื่อหลีกเลี่ยงไบแอส

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • Rangsri Kowiwattanakan
  Rangsri Kowiwattanakan
  25 เมษายน 2021 11:51 น.
  เราสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสที่การแนะนำของพนักงานภายในได้หลายอย่างเช่น 
  1. ทุกคนที่มีสิทธ์แนะนำและเสนอชื่อ ยกเว้นนายโดยตรงเพื่อป้องกันเด็กก็ของนาย เงินก็ได้นาย
  2. เวลาในที่การแนะนำผู้สมัครจากพนักงานภายใน ให้ดำเนินการสรรหาเหมือนปรกติ ทุกขั้นตอนทำเหมือนเดิม เพียงแต่เจ้าหน้าที่สรรหาบันทึกในเอกสารว่าพนักงานภายในท่านใดแนะนำมา หากเราจ่ายค่าตอบแทนกับผู้แนะนำ โดยระหว่างการสัมภาษณ์จะไม่มีการพูดใดๆว่าผู้สมัครท่านนี้มาจากใครแนะนำเพื่อป้องกันการเกรงใจ / หมั่นไส้ของผู้สัมภาษณ์ หากทราบว่าใครแนะนำมา
  3. ใช้การสัมภาษณ์แบบการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Panel Interview) เพิ่อเพิ่มความโปร่งใสและความหลากหลายของมุมมองความคิดจากกรรมการก่อนตัดสินใจเลือกผู้สมัคร อีกทั้งยังเป็นการลดโอกาสในการลำเอียงระหว่าการสัมภาษณ์ 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล