ที่บริษัทมีการทำคอร์สออนไลน์เพื่อ provide ให้กับพนักงานในทักษะต่างๆที่หลากหลาย เลยอยากอยากสอบถามว่า ในฐานะ HR เราจะมีวิธีจัดการยังไงให้พนักงานตั้งใจเรียนคอร์สที่บริษัทกำหนดไว้คะ ปัญหาตอนนี้คือพนักงานไม่กระตือรือร้นที่จะเรียนเท่าไหร่ และก็มีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเรียนจบ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • สวัสดีค่ะคุณ Normally Person 

  ปัญหาเรื่องพนักงานไม่กระตือรือร้น ไม่ตั้งใจเรียนออนไลน์ เป็นอะไรที่พบบ่อยในหลายๆ องค์กรค่ะ เบื้องต้นแนะนำให้ลองเก็บ Feedback จากพนักงานว่าเขาคิดเห็นอย่างไร  หรือรู้สึกอย่างไรจึงไม่อยากเรียนค่ะ เพื่อที่เราจะได้รู้สาเหตุและหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด 

  ในเบื้องต้นขอแชร์ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เคยพบเจอมาดังนี้ค่ะ

  -ในบางองค์กรกลุ่มพนักงานที่เรียนออนไลน์เป็น Young Generation ความสนใจเปลี่ยนแปลงง่าย ชอบอะไรที่แปลกใหม่ น่าสนใจ การออกแบบเนื้อหาออนไลน์จึงควรปรับให้เหมาะสมกับวัย เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจอยากเข้าเรียน ตัวอย่างเช่น เนื้อหาต้องไม่ยากเกินไป ไม่น่าเบื่อ ไม่ยาวเกินไป ควรมีหลากหลายสื่อ เช่น VDO Clip, เอกสารออนไลน์ การ Follow up การเรียนผ่าน Virtual, การให้ทำ assignment และส่งกลับมาเป็นคลิปวิดิโอ การผูกเนื้อหากับ   Gamification เป็นต้น

  -วิธีการ ช่องทาง ช่วงเวลาการเรียนควรเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกได้เองและสามารถเข้าถึงสะดวก ระบบการเรียนออนไลน์ต้องเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ที่ดี

  -พนักงานบางคนไม่สนใจเรียนเพราะไม่รู้ว่าทำไมต้องเรียน ไม่ทราบความสำคัญ หรือเห็นประโยชน์ว่าดีอย่างไรกับตัวเขา การทำงานของเขาหรือความก้าวหน้าในงาน เรื่องนี้ HR และหัวหน้างานต้องทำความเข้าใจ สื่อสารให้พนักงานทราบ เรื่องนี้ในสมัยนี้เราไม่สามารถกดดันหรือบีบบังคับพนักงานได้ แต่ควรชี้ช่องให้เห็นประโยชน์เรื่องการพัฒนาตนเอง หากใครที่ยังไม่สนใจ เพิกเฉย ไม่ควรลงโทษหรือใช้วิธีการที่เด็ดขาดรุนแรงแต่ควรหันไปสนับสนุนคนที่มีผลงานดี มีใจ มีแรงผลักดันอยากพัฒนาตนเอง ให้การชื่นชมสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้ให้เห็นเป็นต้นแบบ

  -ในบางองค์กรไม่ส่งเสริมเรื่องการเรียน เน้นเรื่องการทำงานอย่างเดียว ในกรณีนี้พนักงานอาจขาดโอกาสหรือคิดว่าการเรียนออนไลน์เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เพราะเบียดบังเวลาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน  สถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องของการปลูกฝังและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาคน องค์กรนั้นควรทบทวนว่า หากพนักงานในองค์กร (ส่วนใหญ่) ไม่สนใจ ไม่มีแรงจูงใจ ไม่ได้รับการพัฒนา ทำผลงานได้เท่าเดิมหรือแย่กว่าเดิม จะส่งผลเสียต่อองค์กรหรือไม่ หากคำตอบคือใช่ ควรรีบแก้ไขและหาทางปรับปรุงเรื่องนี้ก่อนปรับปรุงเรื่องเนื้อหาและวิธีการเรียนออนไลน์

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล