จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการประเมินพนักงานดีคะ (กำลังจะคัดเลือกคนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง)

ขอปรึกษาหน่อยค่ะว่าโดยปกติแล้วเวลาที่เราจะมีการเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานเราจะพิจารณาจากอะไรบ้าง เราสามารถเอา KPI มาเทียบกันแล้วเลือกคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดหรือว่าเราควรจะดูองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วยคะ


คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • การประเมินเพื่อคัดเลือกคนในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน (Promotion)มีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่หลายส่วนประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๆ เช่น
  1) คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการพิจารณา 
  1.1 ผลงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี
  1.2 อายุงานในตำแหน่ง
  1.3 ไม่มี Gap หรือช่องว่างของสมรรถนะในตำแหน่งปัจจุบัน
  1.4 ไม่เคยได้รับโทษทางวินัย
  1.5 ประวัติการอบรมและการพัฒนา 
  1.6 คะแนนการประเมินในส่วนอื่นๆ ประกอบ (หากมี) เช่นคะแนนประเมินหรือ Feedback จากบุคคลรอบข้าง คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการสำคัญ ๆ ขององค์กร
  สิ่งที่อยากชวนคิดคือ การปรับตำแหน่งเป็นการปรับบทบาท ความรับผิดชอบ ความสามารถ ค่าตอบแทนในตำแหน่งที่สูงขึ้น (ที่เรายังไม่รู้ว่าในอนาคตเขาสามารถทำผลงานได้ตามที่คาดหวังหรือไม่) พูดง่ายๆ คือเป็นการ Focus ที่ "ความสามารถในอนาคต" มากกว่าสิ่งที่เขาทำผ่านมาแล้วในอดีต หาก HR มีเครื่องมือที่จะใช้วัดหรือประเมินว่าเขาเหมาะสมกับองค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมาในอนาคตจะเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะทำให้เราคัดเลือกคนที่ใช่และเหมาะสมที่สุด

  2) นโยบายของการพัฒนาสายอาชีพของแต่ละองค์กร (Career Management Policy)
  แต่ละองค์กรก็มีนโยบายในเรื่องนี้แตกต่างกันไป การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งพนักงานควรคำนึงถึงนโยบายขององค์กรด้วย เช่น บางองค์กรมีนโยบายปรับเลื่อนเฉพาะในบางระดับหรือบางตำแหน่ง บางองค์กรมีการจำกัดโควตาการปรับตำแหน่ง บางองค์กรไม่ได้ให้ปรับเลื่อนตำแหน่งทุกปี บางองค์กรประสบปัญหาไม่มีการปรับเลื่อนตำแหน่ง สิ่งที่สำคัญที่ HR ควรพิจารณาคือ การปรับตำแหน่งของพนักงานจะสามารถเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถให้องค์กรได้มากน้อยแค่ไหน (ถ้าเทียบกับงบประมาณที่องค์กรได้จ่ายให้พนักงานไป)
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล