เป็นฝ่ายสรรหาที่มีจำนวนพนักงาน KPI น้อยกว่าที่ตั้งไว้จะทำอย่างไรดี

gathernormal
gathernormal
15 มีนาคม 2021 16:46 น.
ตอนนี้ฝ่ายสรรหามีปัญหาเรื่องการเซ็ตระบบ KPI อีกทั้งจำนวนพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่ตรงกับที่ตั้งใน KPI  (จำนวนพนักงานน้อยกว่าที่ตั้งไว้) เลยอยากถามว่าจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีคะ เนื่องจากที่บริษัทยังไม่มีประกาศรับสมัครงานเพิ่ม

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • นอกเหนือจากการวัดอัตราหรือจำนวนพนักงานที่สรรหาและว่าจ้างได้ตามแผนแล้ว การวัดผลหรือตัวชี้วัดผลงานในงานสรรหาและว่าจ้างประเภทอื่นๆที่สามารถนำไปปรับใช้มีดังต่อไปนี้ 

  1.ระยะเวลาในการสรรหา (วัดรายตำแหน่งหรือค่าเฉลี่ยของทุกตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร) โดยการวัดระยะเวลา (วัน) นับจากการประกาศรับสมัครงานจนถึงวันที่ผู้สมัครแสดงความสนใจและได้รับการติดต่อ

  2.จำนวนผู้สมัครต่อการประกาศรับสมัครในแต่ละตำแหน่ง (Application per job)

  3.คุณภาพของผู้สมัคร (Quality of hire) ซึ่งเป็นการวัดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เช่นวัดผลจากการประเมินของต้นสังกัดหรือหัวหน้างานที่มีต่อผู้สมัคร (หลังเริ่มงานไปได้ระยะหนึ่ง) หรือวัดอัตราการคงเป็นพนักงานอยู่ของผู้สมัครในรอบหนึ่งปีแรก

  4.วัดความพึงพอใจของผู้จัดการ หัวหน้างานต่อกระบวนการสรรหาและว่าจ้างของ HR 
  5.ค่าใช่จ่ายที่บริษัทจ่ายไปต่อการรับสมัครพนักงานหนึ่งท่าน (Cost per hire) 
  6. จำนวนผู้สมัครที่ตอบรับข้อเสนอตำแหน่งงาน (Offer acceptance rate) 


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล